Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Informujte sa teraz a zabezpečte si zabudovanie palubného prístroja


Montáž palubného prístroja: servisný partner inštaluje prístroj

Berlín, 12.01.2018

Rozšírením mýta pre nákladné vozidlá na všetky spolkové komunikácie od 1. júla 2018 sa podľa odhadu musí odvádzať mýto za ďalších približne 140 000 tuzemských a zahraničných motorových vozidiel a jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosť od 7,5 tony z približne 30 000 podnikov. To sa netýka len odvetvia dopravy a logistiky, ale aj veľa ďalších odvetví, ktoré jazdia v regionálnej oblasti. Okrem toho bude v budúcnosti spoplatnená cestná sieť zahŕňať približne 52 000 kilometrov diaľnic a spolkových komunikácií. Podniky a prevádzky by sa preto mali včas informovať, či ich vozidlá od polovice budúceho roka podliehajú mýtnej povinnosti.

Úhrada mýta prostredníctvom palubného prístroja

Pritom platí: Kto so svojimi vozidlami často jazdí, môže mýto najjednoduchšie a najpohodlnejšie uhrádzať prostredníctvom palubného prístroja (On-Board Unit). On-Board Unit, teda palubný prístroj, je pevne namontovaný do nákladného vozidla. Pri každom naštartovaní vozidla sa palubný prístroj automaticky zapne, a v pravidelných intervaloch s časovým posunom odosiela do výpočtového strediska Toll Collect údaje o jazde a charakteristiky vozidla relevantné pre výber mýta. Tam sa centrálne vypočíta výška mýta. Podniky každý mesiac dostanú vyúčtovanie mýtneho.

Ak si podnik chce dať namontovať palubný prístroj, musí sa najprv zaregistrovať u spoločnosti Toll Collect. To ide veľmi rýchlo prostredníctvom zákazníckeho portálu Toll Collect. Ak je podnik už zaregistrovaný, môže svoje vozidlá sám prihlasovať a odhlasovať, zmeniť adresu alebo údaje kontaktných osôb, alebo požiadať o iný spôsob platby. Všetky podniky zaregistrované u spoločnosti Toll Collect si môžu vyúčtovania mýtneho stiahnuť zo zákazníckeho portálu a pozrieť si ešte nevyúčtované jazdy. Prístupové údaje pre zákaznícky portál noví zákazníci dostanú priamo pri online prihlásení.

Po zaregistrovaní podniku a vozidla môže servisný partner namontovať palubný prístroj. Servisnými partnermi sú certifikované dielne, ktoré môžete nájsť na domovskej stránke Toll Collect. Palubný prístroj podnikom bezplatne poskytuje Toll Collect. Náklady na montáž znáša podnik.

Kontakt

Tlačová kancelária

Telefónne číslo: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603