Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Odteraz manuálne prihlásenie prostredníctvom aplikácie


Na displeji smartfónu sa zobrazuje aplikácia Toll Collect. V pozadí parkuje nákladné vozidlo.

Berlín, 01.02.2018

Odteraz pre manuálne prihlásenie prostredníctvom smartfónu a tabletu možno použiť novú aplikáciu. Vďaka tejto aplikácii je možné ešte rýchlejšie a jednoduchšie prihlásenie pomocou mobilných zariadení. Aplikácia je k dispozícii pre Android, IOS a Windows Phone a môžete si ju bezplatne stiahnuť v príslušných obchodoch operačných systémov. Prihlásenie je možné v nemeckom, anglickom, francúzskom a poľskom jazyku.

Aplikácia pre prepravné podniky a vodičov umožňuje najväčšiu možnú flexibilitu pri manuálnom prihlásení. Prihlásenie možno vykonať priamo v parkujúcom vozidle kedykoľvek cez deň alebo v noci. Predchádzajúca registrácia u Toll Collect nie je potrebná. Neregistrovaní zákazníci majú možnosť vytvoriť si prihlasovací účet. Týmto možno vozidlá a trasy uložiť v aplikácii a tieto sú k dispozícii aj pre prihlásenie na termináli a online prihlásenie. Registrovaní zákazníci Toll Collect môžu svoje prístupové údaje pre zákaznícky portál použiť aj pre aplikáciu. Vďaka tomu máte pri prihlásení prostredníctvom aplikácie k dispozícii svoje údaje o vozidle z portálu.

Prostredníctvom aplikácie si zákazníci na základe adresy a uvedením svojich špecifických údajov o vozidle môžu dať vypracovať plánovanie trasy. Aj pri prihlásení prostredníctvom aplikácie sa poskytujú navigačné pokyny. V prípade potreby je možné zo stojaceho vozidla zmeniť alebo stornovať trasu.

Aby bolo možné jednoducho a nekomplikovane zaplatiť prostredníctvom tabletu alebo smartfónu, spoločnosť Toll Collect zaviedla aj Paysafecard ako náhradu platby v hotovosti. Paysafecard možno zabezpečiť v mnohých kioskoch, poštových úradov a online. Zákazník môže samozrejme mýto zaplatiť aj všetkými ostatnými známymi, resp. uloženými platobnými prostriedkami.

Nový manuálny prihlasovací systém

S plánovaným rozšírením mýta pre nákladné vozidlá k 1. júlu 2018 bude spoplatnených približne 40 000 kilometrov spolkových komunikácií. Pre účely výberu mýta v rámci takejto výrazne väčšej cestnej siete spoločnosť Toll Collect technicky ďalej zdokonaľuje systém na výber mýta. Manuálne prihlásenie bude flexibilnejšie a teda výhodnejšie pre zákazníka. Manuálne prihlásenie je okrem aplikácie možné aj online prostredníctvom stacionárneho počítača a mobilne prostredníctvom smartfónu a tabletu. Pritom v budúcnosti bude ťažiskom systému online prihlásenie. Okrem toho sa do mája 2018 vybuduje celkove 1 100 mýtnych terminálov novej generácie. Mýtne terminály dopĺňajú nové mobilné prihlasovacie kanály. To umožní výrazné zníženie počtu terminálov v porovnaní s doterajšou sieťou mýtnych stredísk.

Nezávisle od toho, či zákazník na prihlásenie použije smartfón, tablet alebo stacionárny počítač, alebo mýtny terminál, vždy sa mu zobrazí rovnaké užívateľské rozhranie. Užívateľské rozhranie sa prispôsobí príslušnému zariadeniu a zákazníkovi umožní jednoduchú manipuláciu.

Kontakt

Tlačová kancelária

Telefónne číslo: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603