Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Zobrazenie hmotnostných tried na palubnom prístroji


Palubný prístroj, na displeji sa zobrazuje nápravová a hmotnostná trieda

Berlín, 23.05.2018

Od 1. júna 2018 budú na palubných prístrojoch viditeľné nové hmotnostné triedy.

Z poverenia Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry spoločnosť Toll Collect inovovala systém na výber mýta pre nákladné vozidlá a k 1. júlu 2018 ho technicky pripravila na rozšírenie mýtnej povinnosti na všetky spolkové komunikácie. V rámci ďalšieho rozvoja systému bolo technicky umožnené diferencovanie mýta podľa dodatočných hmotnostných tried.

Na rozdiel od doterajších hmotnostných tried, ktoré rozlišovali podľa toho, či vozidlo podlieha alebo nepodlieha mýtnemu: nepodlieha mýtnemu - povolená celková hmotnosť nižšia ako 7,5 tony a podlieha mýtnemu - povolená celková hmotnosť väčšia alebo rovná 7,5 tonám, sa od 1. júla 2018 na palubnom prístroji zobrazujú nasledujúce hmotnostné triedy:

  • < 7,5 tony
  • ≥ 7,5 ton – 11,99 ton
  • ≥ 12 ton – 18 ton
  • > 18 ton

Súčasne platné sadzby si môžete pozrieť na stránke www.toll-collect.de a tieto platia pre diaľnice, ako aj pre spolkové komunikácie. Nakoľko budú naďalej v platnosti, nesprávny výber a nastavenie niektorej z hmotnostných tried medzi 7,5 tonami a > 18 tonami nebude sankcionované.

Doterajšie povinnosti súčinnosti vodiča zostávajú nezmenené. Ak je na ceste vozidlo s povolenou celkovou hmotnosťou menšou ako 7,5 tony, vodič musí zvoliť nastavenie „< 7,5 t“, ak jazdí s prívesom a povolená celková hmotnosť sa rovná alebo je vyššia ako 7,5 tony, potom zvolí „≥ 7,5 t“ a podlieha mýtnemu. Ďalej je naďalej potrebné uviesť aktuálny počet náprav, pokiaľ sa tento líši od počtu náprav uvedeného v palubnom prístroji.

Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) bude na základe nového posúdenia nákladov na infraštruktúru čo najrýchlejšie prispôsobený. Z tohto vyplynú nové sadzby mýta a nové povinnosti súčinnosti. Zavedenie nových hmotnostných tried je podľa nového posúdenia nákladov na infraštruktúru zásadne možné a zákonodarný orgán to aj plánuje.

Video o hmotnostných triedach

Kontakt

Tlačová kancelária

Telefónne číslo: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603