Mýto bolo úspešne spustené na všetkých spolkových komunikáciach


Štátny tajomník Steffen Bilger má prejav na podujatí pri príležitosti spustenia mýta na spolkových komunikáciách
Berlín,

Od dnes v Nemecku všetky spolkové komunikácie pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. Spoplatnená cestná sieť zahŕňa približne 52 000 kilometrov diaľníc a spolkových komunikácií. Parlamentný štátny tajomník spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry Steffen Bilger sa poslednú noc u prevádzkovateľa mýtneho systému Toll Collect v Berlíne ubezpečil o začatí rozšírenia mýtneho systému podľa plánu.

Spolkový minister dopravy Andreas Scheuer: „Mýto pre nákladné vozidlá sa môže včas spustiť na všetkých spolkových komunikáciách. Odteraz v rokoch 2018 až 2022 každoročne dosiahneme priemerný prijem z mýtneho 7,2 miliárd eur, ktoré investujeme do moderných a bezpečných cestných komunikácií v celom Nemecku. To je o približne 2,5 miliardy ročne viac ako doteraz. Z toho profitujú nielen naše podniky, ktoré sú odkázané na výkonnú infraštruktúru, ale aj všetci ostatní vodiči motorových vozidiel.“

Technická úprava systému na výber mýta pre nákladné vozidlá zahŕňa automatický a manuálny výber mýta, ako aj kontrolu. Ďalší vývoj bol zavádzaný postupne a v primeranom čase. Dnešné spustenie mýtnej povinnosti na všetkých spolkových komunikáciách úspešne ukončí tento rozsiahly projekt. Hanns-Karsten Kirchmann, predseda riaditeľstva spoločnosti Toll Collect GmbH: „Výzvou bolo manažovať viacvrstvový projekt tak, aby spĺňal požiadavky a zároveň zabezpečiť bežnú prevádzku v požadovanej kvalite a spoľahlivosti. Spolupracovníci Toll Collect obidve úlohy suverénne zvládli. Opäť sa ukázalo, aký flexibilný je systém na výber mýta a akým veľkým know-how Toll Collect disponuje.“

Na večernom podujatí u spoločnosti Toll Collect na Potsdamer Platz sa zúčastnili aj zástupcovia spoločníkov prevádzkovateľa mýtneho systému.

Dr. Thomas Kremer, člen predstavenstva Deutschen Telekom AG zodpovedný za Toll Collect, ocenil výkonnosť spoločnosti Toll Collect: „Pracovníci Toll Collect opäť dokázali, že dokážu realizovať veľké IT projekty v plánovanom termíne a v dohodnutom rámci nákladov. Deutsche Telekom podporuje túto špičkovú technológiu made in Germany. Sektor prevádzky mýtneho systému je pre Telekom dôležitým modulom v celej oblasti IT. Chceme sa stať špičkovým prevádzkovateľom mýtneho systému v Európe.“

Za spoločnosť Daimler AG pán Tom Schneider, Leiter Operations Daimler Financial Services Europe, vyzdvihol technologickú priekopnícku úlohu systému na výber mýta: „Satelitný systém na výber mýta bol od uvedenia do prevádzky pracovníkmi Toll Collect neustále a kvalitne inovovaný. Vďaka tomu bolo možné, len za 24 mesiacov úspešne realizovať veľmi komplexný projekt rozšírenia.“

Jérôme Lejeune, výkonný riaditeľ pre mýtny systém u VINCI Highways a bývalý vedúci odborného oddelenia u Toll Collect pripomenul: „Toll Collect vždy a znova preukázal, akými kompetenciami v oblasti mýtneho systému podnik disponuje. Veríme v budúcnosť spoločnosti Toll Collect GmbH!“

Mýtna povinnosť sa týka viacerých podnikov

Podľa odhadu sa mýtna povinnosť bude týkať vozidiel ďalších približne 30 000 podnikov rôznych odvetví. Podniky mali preveriť, či vo svojom vozovom parku majú vozidlá alebo jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony a potom sa rozhodnúť, akým spôsobom budú v budúcnosti uhrádzať mýto.

Zmeny v automatickom spôsobe prihlásenia

Od októbra 2017 do konca marca 2018 približne 1,1 milióna palubných prístrojov (On-Board Units) namontovaných v nákladných vozidlách pre automatický výber mýta z decentralizovaného výberu mýta postupne prešlo na centralizovaný výber mýta. Palubné prístroje s časovým posunom a v zašifrovanej forme do výpočtového strediska Toll Collect odosielajú údaje o vozidle a charakteristiky vozidla relevantné pre výber mýta. Tam sa vykoná výpočet mýta za prejdené spoplatnené cestné úseky.

V rámci ďalšieho rozvoja v oblasti výberu mýta a kontroly boli vytvorené technické predpoklady, aby sa mýto v budúcnosti mohlo rozlišovať podľa hmotnostných tried.

Manuálny spôsob prihlásenia

Zdokonalený manuálny spôsob prihlásenia ponúka rôzne možnosti úhrady poplatkov za mýto. Ťažiskom nového manuálneho prihlásenia je aplikácia Toll Collect a jej používanie na mobilných koncových zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety. Prihlásenie je naďalej možné prostredníctvom stacionárnych počítačov alebo na 1 100 nových mýtnych termináloch. Nové mýtne terminály dopĺňajú online prihlásenie.

Kontrolné stĺpiky

Kontrolné stĺpiky budú v budúcnosti na spolkových komunikáciách preverovať, či je dodržiavaná mýtna povinnosť. Kontrolné stĺpiky dopĺňajú mobilné kontroly Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Na spolkových komunikáciách nebudú zriaďované kontrolné brány. Z technického hľadiska sú kontrolné stĺpiky vybavené podobnými funkciami ako kontrolné brány nainštalované na diaľniciach. Približne 600 kontrolných stĺpikov, ktoré sú vysoké štyri metre a označenou modrou a zelenou farbou, vykonáva kontrolu, či prechádzajúce vozidlá podliehajú mýtnemu, a či mýto bolo správne uhradené.

Fotografia na redakčné účely: Štátny tajomník Steffen Bilger

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania