Od 1. januára 2019 bezpodmienečne deklarujte hmotnostnú triedu


Ruka nastavuje na palubnom prístroji hmotnostnú a nápravovú triedu. Oba údaje sú viditeľné na displeji palubného prístroja.
Berlín,

Od 1. januára 2019 platia v Nemecku nové sadzby pre mýto pre nákladné vozidlá. Podľa nedávno prijatej 5. zmeny zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) je hmotnostná trieda jeden z parametrov pre výpočet výšky mýta. Odteraz sa sadzba mýta za kilometer bude skladať z troch čiastkových sadzieb mýta: Z nákladov súvisiacich s infraštruktúrou podľa hmotnostnej triedy vozidiel alebo jazdných súprav podliehajúcich mýtnemu, nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia spôsobených vozidlom, v závislosti od emisnej triedy a nákladov za zaťaženie hlukom vo výške 0,002 eur za kilometer.

Hmotnostné triedy sa na palubných prístrojoch (On-Board Unit, OBU) zobrazujú už od leta 2018. Od 1. januára 2019 vodiči nákladných vozidiel v rámci svojich povinností súčinnosti majú za úlohu správne nastaviť hmotnostnú triedu. Hmotnosť je potrebné rozdeliť do nasledujúcich hmotnostných tried: viac/rovné 7,5 – 11,99 tonám povolenej celkovej hmotnosti, viac/rovné 12 tonám až 18 tonám povolenej celkovej hmotnosti a viac ako 18 ton povolenej celkovej hmotnosti. Od povolenej celkovej hmotnosti nad 18 ton sa rozlišuje aj podľa počtu náprav - až do 3 náprav, resp. 4 a viac náprav, ktoré musí vodič nákladného vozidla uviesť na palubnom prístroji. V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou do 18 ton je nastavenie počtu náprav taktiež možné. Motorové vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou menšou ako 7,5 tony nepodliehajú mýtnemu.

Pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti jazdných súprav, odlišne od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy (StVZO), sa sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie sú zohľadnené.

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania