Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku: Úspešne realizovaná zmena sadzieb

Berlín, 02.01.2019

Od včerajšieho dňa 00:00 platia v Nemecku nové sadzby mýta pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony. Sadzba mýta na kilometer sa skladá z troch čiastkových sadzieb mýta: Z nákladov súvisiacich s infraštruktúrou podľa hmotnostnej triedy vozidiel alebo jazdných súprav podliehajúcich mýtnemu, nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia spôsobených vozidlom, v závislosti od emisnej triedy a nákladov za zaťaženie hlukom vo výške 0,002 eur za kilometer.

Vodiči nákladných vozidiel musia odteraz v rámci svojich povinností súčinnosti správne nastaviť hmotnostnú triedu. Hmotnosť je potrebné rozdeliť do nasledujúcich hmotnostných tried: viac/rovné 7,5 – 11,99 tonám povolenej celkovej hmotnosti, viac/rovné 12 tonám až 18 tonám povolenej celkovej hmotnosti a viac ako 18 ton povolenej celkovej hmotnosti. Od povolenej celkovej hmotnosti nad 18 ton sa rozlišuje aj podľa počtu náprav - až do 3 náprav, resp. 4 alebo viac náprav, ktoré musí vodič nákladného vozidla uviesť na palubnom prístroji. V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou do 18 ton je nastavenie počtu náprav dobrovoľné.

Pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti jazdných súprav, odlišne od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy (StVZO), sa sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie sú zohľadnené.

Oslobodené od mýta sú elektrické nákladné vozidlá a do konca roka 2020 nákladné vozidlá s pohonom na zemný plyn.

Nové sadzby boli do systému na výber mýta zavedené v týždňoch pred Vianocami. Manuálne - prostredníctvom aplikácie, počítača alebo terminálu - sa zákazníci mohli prihlásiť už deň vopred.

Sadzby mýta sú stanovené v zákone o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) a sú založené na novom posúdení nákladov na infraštruktúru, ktoré bolo zverejnené na jar 2018.

Kontakt

Tlačová kancelária

Telefónne číslo: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Vaša kontaktná osoba


Portrét Martina Rickmanna, vedúceho oddelenia komunikácie v spoločnosti Toll Collect GmbH

Vedúci úseku komunikácie
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Fax: +49 30 74077-2221
E-mail


Portrét Claudie Steenovej, hovorkyne spoločnosti Toll Collect GmbH

Tlačová hovorkyňa
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Fax: +49 30 74077-2211
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603