Mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku: Úspešne realizovaná zmena sadzieb

Berlín,

Od včerajšieho dňa 00:00 platia v Nemecku nové sadzby mýta pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony. Sadzba mýta na kilometer sa skladá z troch čiastkových sadzieb mýta: Z nákladov súvisiacich s infraštruktúrou podľa hmotnostnej triedy vozidiel alebo jazdných súprav podliehajúcich mýtnemu, nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia spôsobených vozidlom, v závislosti od emisnej triedy a nákladov za zaťaženie hlukom vo výške 0,002 eur za kilometer.

Vodiči nákladných vozidiel musia odteraz v rámci svojich povinností súčinnosti správne nastaviť hmotnostnú triedu. Hmotnosť je potrebné rozdeliť do nasledujúcich hmotnostných tried: viac/rovné 7,5 – 11,99 tonám povolenej celkovej hmotnosti, viac/rovné 12 tonám až 18 tonám povolenej celkovej hmotnosti a viac ako 18 ton povolenej celkovej hmotnosti. Od povolenej celkovej hmotnosti nad 18 ton sa rozlišuje aj podľa počtu náprav - až do 3 náprav, resp. 4 alebo viac náprav, ktoré musí vodič nákladného vozidla uviesť na palubnom prístroji. V prípade vozidiel alebo jazdných súprav s povolenou celkovou hmotnosťou do 18 ton je nastavenie počtu náprav dobrovoľné.

Pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti jazdných súprav, odlišne od schvaľovacieho poriadku cestnej dopravy (StVZO), sa sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice nie sú zohľadnené.

Oslobodené od mýta sú elektrické nákladné vozidlá a do konca roka 2020 nákladné vozidlá s pohonom na zemný plyn.

Nové sadzby boli do systému na výber mýta zavedené v týždňoch pred Vianocami. Manuálne - prostredníctvom aplikácie, počítača alebo terminálu - sa zákazníci mohli prihlásiť už deň vopred.

Sadzby mýta sú stanovené v zákone o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) a sú založené na novom posúdení nákladov na infraštruktúru, ktoré bolo zverejnené na jar 2018.

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania