Mýtna služba s Rakúskom úspešne a spoľahlivo

Mníchov,

Na veľtrhu transport logisitic v Mníchove prezentuje nemecký prevádzkovateľ mýtneho systému Toll Collect mýtnu službu Toll2GO. Služba, ktorú v 2011 zaviedli obidvaja prevádzkovatelia mýtneho systému, ASFINAG v Rakúsku a Toll Collect v Nemecku, je priekopnícky príklad toho, ako možno na regionálnej úrovni veľmi úspešne vytvoriť elektronické systémy na výber mýta presahujúce jednotlivé krajiny a hlavne systémy.

Mýtnu službu TOLL2GO využíva približne 16 000 tuzemských a zahraničných prepravných podnikov z viac ako 40 štátov s vyše 152 000 vozidlami. Hlavne podniky z Nemecka, Poľska, Česka, Holandska, Španielska, Rumunska, Litvy, Maďarska a Rakúska využívajú túto mýtnu službu, mnohé z nich už dlhšie ako päť rokov.

Predpokladom na využívanie tejto mýtnej služby je On-Board Unit (palubný prístroj, OBU) spoločnosti Toll Collect. Palubný prístroj dokázal, že sa dá používať flexibilne, ako aj v rámci interoperability. Približne 152 000 vozidiel prostredníctvom palubného prístroja Toll Collect vygenerovalo približne 190 mil. eur príjmov z výberu mýta v Rakúsku. To je približne 12 percent príjmov z mýta pre nákladné vozidlá v susednej krajine.

Prostredníctvom modulu DSRC na komunikáciu s krátkym dosahom, patriacemu k palubnému prístroju, sa vykonáva výber mýta v Rakúsku. Modul DSRC pracuje na báze mikrovĺn a pri prejazde cez stanicu na prihlásenie mýta na rakúskych diaľniciach a rýchlostných komunikáciách - presne ako GO box - aktivuje transakciu mýta, ktorú potom stanica na prihlásenie mýta transferuje do výpočtového strediska ASFINAG na vyúčtovanie. Použitím palubného prístroja Toll Collect prepravné podniky nepotrebujú používať GO box, a v nákladnom vozidle majú o jedno zariadenie na výber mýta menej. Palubný prístroj Toll Collect, pevne namontovaný v nákladnom vozidle, sa vyznačuje veľmi dobrou dostupnosťou a stabilitou. V Nemecku palubný prístroj naďalej vykonáva výber mýta s podporou satelitu.

Napriek používaniu jedného, spoločného palubného prístroja musia prepravné podniky s obidvomi prevádzkovateľmi mýtnych systémov naďalej uzavrieť samostatné zmluvy. Vyúčtovanie úhrad mýta ako obyčajne vykonajú obidvaja prevádzkovatelia mýtneho systému separátne.

Prihlásenie pre službu TOLL2GO je možné vykonať rýchlo a jednoducho, priamo u spoločnosti ASFINAG na stránke www.go-maut.at prostredníctvom elektronického portálu SelfCare Portal. Zákazníci, ktorí ešte nemajú prístup k portálu SelfCare, ho získajú rýchlo a bezplatne. Výmena informácií o registrácii vozidiel prebieha plne automaticky prostredníctvom dátového rozhrania medzi ASFINAG a Toll Collect. Ak sú všetky údaje správne zadané, palubný prístroj sa spravidla v priebehu 15 minút aktivuje pre spoločný mýtny servis TOLL2GO.

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania