Personálne zmeny v spoločnosti Toll Collect


Portrét Marka Erichsena a Ute Oldenburgovej, členov obchodného vedenia spoločnosti Toll Collect
Berlín,

Pre spoločnosť Toll Collect, prevádzkovateľa mýtneho systému pre nákladné vozidla, sa nový obchodný rok začína dvomi zmenami vo vedení spoločnosti. Spolkové ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry s účinnosťou k 01.09.2019 vymenovalo pani Ute Oldenburg, ktorá bola doteraz riaditeľkou financií a kontrolingu spoločnosti DB Station & Service AG, za konateľku za úsek prevádzky a financií. Nastupuje namiesto Thomasa Eberhardta, ktorý po 13 rokoch ako konateľ opúšťa spoločnosť na vlastnú žiadosť.

Za nového konateľa v oblasti techniky bol vymenovaný Mark Erichsen. Naposledy pracoval ako externý vedúci projektu u spolkovej spoločnosti Autobahn GmbH a predtým v rovnakej funkcii v rámci úspešnej realizácie projektu „Mýto na všetkých spolkových komunikáciách“ pracoval pre Toll Collect GmbH. Novú úlohu prevezme od Roberta Woitheho, ktorý túto funkciu vykonával od roku 2010 a podnik opúšťa taktiež na vlastnú žiadosť.

„Teším sa na spoluprácu s pani Ute Oldenburg a pánom Markom Erichsenom. Obidvaja majú vynikajúcu povesť. Ich predchodcom ďakujem za dlhoročnú a úspešnú činnosť, ktorú vykonávali pre náš podnik“, vyjadril sa predseda riaditeľstva Toll Collect pán Gerhard Schulz.

O spoločnosti Toll Collect

Spoločnosť Toll Collect GmbH ako podnik vo vlastníctve spolkového štát s približne 600 zamestnancami prevádzkuje prvý satelitný systém na výber mýta pre nákladné vozidlá na celkom svete. Mýto sa platí za nákladné vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony na diaľniciach a všetkých spolkových komunikáciách. Celková dĺžka spoplatnenej cestnej siete je 51 000 km. Od zavedenia systému v roku 2005 bol dosiahnutý príjem z mýtneho vo výške viac ako 62 miliárd eur. Príjmy sú účelovo viazané a využívajú sa na udržiavanie a rozšírenie cestnej infraštruktúry v Nemecku.

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania