Nový softvér pre palubné prístroje


Vodič nákladného vozidla obsluhuje palubný prístroj v nákladnom vozidle.
Berlín,

Od dnešného dňa sa nový softvér rozdelí pre viac ako 1,2 milióna namontovaných palubných prístrojov. Palubné prístroje (On-Board Unit, OBU) pre výber mýta získajú automaticky aktualizáciu prostredníctvom mobilnej siete. Nákladné vozidlá podliehajúce mýtnemu s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony nemusia ísť do dielne. Ani podniky a vodiči/vodičky nemusia vykonať žiadne zásahy.

Vďaka aktualizácii softvéru pre palubný prístroj budú informácie v palubných prístrojoch jednoznačnejšie a výstižnejšie. Novinkou je, že vodiči/vodičky môžu aktivovať uzávierku pokladne a tým ukončiť aktuálnu jazdu z hľadiska výpočtu. Vďaka tomu sú čiastky mýtneho aktuálne – spravidla najneskôr po 30 minútach – k dispozícii pre ďalšie vyúčtovanie na zákazníckom portáli v časti „Nevyúčtované jazdy“.

Prenos údajov týkajúcich sa mýta sa zobrazuje malým symbolom antény. Keď symbol zhasne, prenos je ukončený.

Aj poruchové hlásenia sa teraz zobrazujú jednoznačnejšie: Krátky sled tónov, ktorý sa opakuje v intervale piatich minút, signalizuje vodičovi, že došlo k poruche pri výbere mýta. Okrem toho LED dióda bliká na červeno.

Pre vodičov/vodičky tu platí povinnosť súčinnosti!

Musia vyhľadať najbližšie parkovisko alebo odpočívadlo a vykonať vypnutie a zapnutie zapaľovania. Ak sa po vypnutí a zapnutí zapaľovania znovu objaví chybové hlásenie, je potrebné ho potvrdiť pomocou „OK“. Potom je potrebné mýto prihlásiť prostredníctvom aplikácie priamo z nákladného vozidla alebo online prostredníctvom disponentov a vyhľadať servisného partnera.

Aby v dielni servisného partnera dokázali rýchlo identifikovať chybu, do menu bol pridaný bod „Informácie“ s podrobnými údajmi. Rýchlejšia diagnostika a tým aj rýchlejšie odstránenie chyby podnikom ušetria čas aj peniaze.

Ak je na ceste vozidlo s povolenou celkovou hmotnosťou menšou ako 7,5 tony a teda nepodlieha plateniu mýta, zobrazí sa nová indikácia. Na displeji sa zobrazí „DE: TOLL FREE“ (DE: nepodliehajúce mýtnemu). LED dióda naďalej sieti – inak ako doteraz – na zeleno, pretože palubný prístroj je pripravený na prevádzku.

Otázky a odpovede:

Kde nájdem ďalšie informácie?

Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu palubného prístroja. Okrem toho je pre každý typ palubného prístroja k dispozícii online návod.

Obidva zdroje informácií nájdete na internetovej stránke Toll Collect.

Prečo sa zrazu zmenila LED indikácia na signalizáciu oslobodenia vozidiel od mýtneho?

Zelená LED dióda vždy signalizuje, že palubný prístroj je technicky pripravený na prevádzku, nezávisle od toho, či je dosiahnutá alebo nie je dosiahnutá povolená celková hmotnosť 7,5 tony podliehajúca mýtnemu. Červená LED dióda signalizuje, že sa vyskytla porucha. Indikácia bola prispôsobená európskemu štandardu.

Budú sa na palubnom prístroji niekedy znova zobrazovať čiastky mýtneho?

Prebiehajú prieskumy týkajúce sa alternatívnych platforiem koncových zariadení budúcnosti. Pritom zohľadníme skutočnosť, že pre prepravné a logistické podniky je dôležitá jednoduchá a prehľadná kontrola vzniknutých poplatkov mýtneho. Či je to vôbec možné a ako to môže vyzerať, zistíme v prieskumoch.

Kontakt

Tešíme sa, že nám zavoláte alebo pošlete e-mail.

Tlačová kancelária

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania