Pod kontrolou

Toll Collect prezentuje výstavu o digitálnom živote medzi súkromnou sférou, ochranou údajov a kontrolou.


Návštevník pred exponátom na výstave o ochrane údajov v budove spoločnosti Toll Collect v Berlíne

Koncepcia

Toll Collect výstavou dokazuje, že moderné technológie a ochrana údajov nemusia byť v rozpore.

Konkrétne príklady z každodenného spoločenského života znázorňujú, ako sa zaobchádzanie s údajmi a informáciami počas histórie vyvíjalo a ktoré etické výzvy z toho pre nás dnes vyplývajú. Výstava znázorňuje krivku napätia medzi moderným životom, pohodlím, ktoré umožňujú technologické inovácie a potrebou bezpečia a privátnej sféry vo voľnej spoločnosti so sebaurčením.

Aktuálne diskusie o jednotlivých technológiách a službách pritom nezohrávajú primárnu úlohu. Dôraz je na zásadných otázkach a všeobecnom hodnotovom systéme. Výstava Toll Collect o ochrane údajov má ponúknuť príležitosť na diskusie a myšlienkové podnety - pre vlastných pracovníkov, ale aj pre návštevníkov z oblasti politiky, ekonomiky a médií, ako aj pre záujemcov z verejnosti, vrátane škôl.

Vedenia

Pre verejnosť ponúkame pravidelné vedenia na výstave. Ak máte záujem o výstavu, môžete sa informovať o najbližších voľných termínoch.

Pre skupiny od 15 osôb ponúkame individuálne termíny.

Vaša kontaktná osoba

Stanovište

Výstava sa nachádza v centrále Toll Collect na Potsdamer Platz, kam je dobrý prístup verejnou dopravou.

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín
Nemecko

Ďalšie odporúčania