Postup pri možnom porušení mýtnej povinnosti


Nákladné vozidlo ide po spolkovej komunikácii a prechádza popri modrom kontrolnom stĺpe spoločnosti Toll Collect.

Dostali ste od nás Predbežné rozhodnutie typu č. 1. To znamená:

Počet náprav, hmotnosť alebo emisná trieda boli počas jazdy nesprávne nastavené, a teraz je dodatočne vymáhaný rozdiel sumy k už uhradenému mýtu.

Máte dve možnosti:

  • Ak súhlasíte s Predbežným rozhodnutím, sumu na dodatočný výber mýta v lehote do siedmych dní od doručenia rozhodnutia uhraďte Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu (BALM). Pritom bezpodmienečne uveďte referenčné číslo platby – Kassenzeichen. Toto referenčné číslo nájdete na prvej strane rozhodnutia.
  • Ak nesúhlasíte s Predbežným rozhodnutím, pošlite svoje odôvodnenie a kópiu osvedčenia motorového vozidla a prívesu na adresu mautkontrolle@toll-collect.de .
Vysvetlivky k Predbežnému rozhodnutiu typu č. 1 (PDF, 214 KB)