Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Postup pri možnom porušení mýtnej povinnosti


Nákladné vozidlo ide po spolkovej komunikácii a prechádza popri modrom kontrolnom stĺpe spoločnosti Toll Collect.

Dostali ste od nás Predbežné rozhodnutie typu č. 1. To znamená:

Počet náprav, hmotnosť alebo emisná trieda boli počas jazdy nesprávne nastavené, a teraz je dodatočne vymáhaný rozdiel sumy k už uhradenému mýtu.

Máte dve možnosti:

  • Ak súhlasíte s predbežným rozhodnutím, sumu na dodatočný výber mýta v lehote do siedmych dní od doručenia rozhodnutia uhraďte Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Pritom bezpodmienečne uveďte referenčné číslo platby – Kassenzeichen. Toto referenčné číslo nájdete na prvej strane rozhodnutia.

  • Ak nesúhlasíte s predbežným rozhodnutím, pošlite svoje odôvodnenie a kópiu osvedčenia motorového vozidla a prívesu na adresu mautkontrolle@toll-collect.de.

Vysvetlivky k Predbežnému rozhodnutiu typu č. 1

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605