Postup pri možnom porušení mýtnej povinnosti


Nákladné vozidlo prichádza ku kontrolnej bráne

Dostali ste od nás Predbežné rozhodnutie typu č. 2. To znamená:

Palubný prístroj (OBU)

Keď používate palubný prístroj (OBU), tento pravdepodobne nezaznamenal žiadne údaje týkajúce sa mýta. Jednou z príčin môže byť napríklad vyčerpaný kredit. Vo vašom výkaze o jednotlivých cestách môžete skontrolovať, ktoré jazdy boli správne zaznamenané.

Skontrolujeme za vás vaše zúčtované jazdy, keď nám oznámite skutočne prejdený úsek/prejdené úseky v kontrolnom liste a tento pošlete na adresu mautkontrolle@toll-collect.de .

Manuálne prihlásenia prostredníctvom aplikácie a cez internet

Keď ste sa prihlásili manuálne, možno ste jazdili nad rámec povolenej doby platnosti vášho prihlásenia alebo ste použili iné cesty, nie tie, na ktoré ste sa prihlásili. Príčinou chyby môže byť aj nesprávne zadané evidenčné číslo vozidla.

Skontrolujeme za vás vaše prihlásenie, keď nám pošlete kópiu vášho dokladu o prihlásení na adresu mautkontrolle@toll-collect.de . V kontrolnom liste uveďte aj skutočne prejdený úsek/prejdené úseky.