Tržne poizvedbe

Vse trenutne tržne poizvedbe so navedene v nadaljevanju. Ponudbe, oddane po roku za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane.