Pravna obvestila

Avtorska pravica

Avtorska pravica 2011–2023 Toll Collect. Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne, video in animacijske datoteke ter njihove ureditve so predmet avtorske pravice in drugih zakonov za varstvo intelektualne lastnine. Ne smete jih kopirati za namene trgovanja ali za prenos, niti spreminjati in uporabljati na drugih spletnih mestih. Spletno mesto družbe Toll Collect GmbH vsebuje slike, ki so predmet avtorske pravice tistih, ki so jih dali na razpolago.

Jamstvo

Družba Toll Collect daje informacije na razpolago brez kakršnega koli zagotovila ali jamstva vsakršne vrste, bodisi izrecnega ali implicitnega. Izključena so tudi vsa implicitna jamstva, ki zadevajo primernost za prodajo, ustreznost za določen namen ali nekršitev zakonov in patentov. Tudi če izhajamo iz tega, da so od nas dane informacije pravilne, lahko vseeno vsebujejo napake ali netočnosti.

Pravice licenciranja

Družba Toll Collect GmbH vam želi ponuditi inovativno in informativno prisotnost na internetu. Zato upamo, da boste z našo kreativno postavitvijo tako zadovoljni kot mi. Vseeno pa vas prosimo za razumevanje za to, da mora družba Toll Collect GmbH zavarovati svojo intelektualno lastnino, vključno patente in avtorske pravice, in naše spletno mesto ne more dajati nobenih pravic licenciranja za intelektualno lastnino našega podjetja.

Omejitev odgovornosti

Družba Toll Collect stalno preverja in posodablja informacije na svojih spletnih straneh. Kljub vsej skrbnosti so se lahko podatki med tem spremenili. Družba Toll Collect ne prevzema odgovornosti ali jamstva za aktualnost, pravilnost in celovitost informacij, ki so dane na razpolago. Enako velja za vse druge spletne strani, na katere vodijo povezave. Družba Toll Collect ni odgovorna za vsebino na spletnih straneh, do kateri vodijo povezave.
Družba Toll Collect si pridržuje pravico izvesti spremembe ali dopolnitve zagotovljenih informacij. Družba Toll Collect ne odgovarja za razpoložljivost informacij.
Vsebina in struktura spletnih strani Toll Collect sta avtorsko zaščiteni. Za reprodukcijo informacij ali podatkov, zlasti uporabo besedil ali slikovnega materiala, je potrebna predhodna privolitev družbe Toll Collect.

Registracija, geslo

Dostop do nekaterih strani je v interesu varnosti poslovanja zaščiten z geslom in možen samo za registrirane uporabnike. Družba Toll Collect GmbH si pridržuje pravico, da tudi za doslej brezplačno dostopne strani kadar koli uvede obveznost registracije. Družba Toll Collect GmbH lahko kadar koli prekliče pravico do dostopa z blokado podatkov za dostop, ne da bi bilo treba navesti razloge, zlasti če

  • je uporabnik za registracijo navedel neresnične podatke,
  • je kršil te pogoje ali svoje obveznosti skrbnosti pri ravnanju s podatki za dostop ali
  • daljše časovno obdobje ni uporabljal spletnega mesta družbe Toll Collect GmbH.

Če je predvidena registracija zaradi poslovanja, je uporabnik obvezan za registracijo navesti resnične podatke in ob morebitnih poznejših spremembah te takoj sporočiti družbi Toll Collect GmbH.
Po izvedeni registraciji uporabnik prejme uporabniški ID in geslo. Pri prvem dostopu uporabnik spremeni geslo, ki mu ga je zagotovila družba Toll Collect, v geslo, ki ga pozna samo on. Uporabniški podatki omogočajo uporabniku vpogled v njegove podatke, njihovo spreminjanje ali po potrebi preklic ali razširitev dovoljenj za obdelavo podatkov.
Uporabnik zagotavlja, da uporabniški podatki niso dostopni tretjim osebam ter jamči za vsa naročila in druge aktivnosti, izvedene pod uporabniškimi podatki. Po vsaki uporabi mora zapustiti območje, zaščiteno z geslom. Če uporabnik izve, da tretje osebe zlorabljajo uporabniške podatke, je obvezan, da družbo Toll Collect GmbH takoj pisno obvesti, po potrebi vnaprej prek e-pošte. Po prejemu sporočila bo družba Toll Collect GmbH blokirala dostop do območja, zaščitenega z geslom, s temi uporabniški podatki. Umik blokade je možen šele po ločeni prošnji uporabnika pri Toll Collect GmbH.
Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva izbris svoje registracije. Družba Toll Collect GmbH bo v tem primeru vse uporabniške podatke in vse druge shranjene osebne podatke uporabnika izbrisala, takoj ko niso več potrebni.

Obveznosti uporabnika

Uporabnik pri uporabi spletnega mesta ne sme

  • povzročiti škode osebam, zlasti mladoletnim, ali kršiti njihovih osebnih pravic,
  • s svojim ravnanjem ob uporabi ravnati v nasprotju z moralnimi načeli,
  • kršiti industrijske pravice ali pravice intelektualne lastnine ali druge lastninske pravice,
  • prenašati vsebin z virusi, t. i. trojanskimi konji ali drugimi programi, ki bi lahko poškodovali programsko opremo,
  • vnašati, shranjevati ali pošiljati hiperpovezav ali vsebin, za katere ni pooblaščen, zlasti če te hiperpovezave ali vsebine kršijo obveznost o zaupnosti ali so nezakonite,
  • razširjati oglasov ali nezahtevanih e-poštnih sporočil (t. i. vsiljena pošta) ali neutemeljenih opozoril pred virusi, nepravilnim delovanjem in podobnega ali pozivati k sodelovanju pri nagradnih igrah, sistemih snežne kepe, verižnih pisnih, piramidnih igrah in primerljivih dejanjih.

Družba Toll Collect GmbH sme kadar koli blokirati dostop do spletnega mesta, zlasti če uporabnik krši svoje obveznosti iz teh pogojev.

Opozorilo

Toll Collect opozarja, da si pridržuje pravico do sprememb vseh teh informacij za uporabnika, razen če se ne nanašajo na okoliščine, ki so podvržene stalnemu prilagajanju. To velja še zlasti za podatke o mreži servisnih partnerjev in cestninskih postaj.

Odgovornost družbe Toll Collect GmbH in njenih zastopnikov ter izvajalcev za te „Informacije za uporabnika“ velja samo v primeru, če gre za grobo malomarnost. V ostalih primerih je odgovornost izključena. Iz te izključitve odgovornosti je izvzeta odgovornost družbe Toll Collect GmbH, njenih zastopnikov in njenih izvajalcev za škodo iz naslova poškodbe življenja, telesa in zdravja ter za škodo v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke.

Veljavno izdajo brošure „Informacije za uporabnika“ lahko tukaj brezplačno prenesete.

Informacije za uporabnika (PDF, 888 KB)