Izjava o spletni dostopnosti

Ta izjava o spletni dostopnosti velja za spletno mesto družbe Toll Collect GmbH, objavljeno na strani www.toll-collect.de.

Kot javni organ si v smislu Direktive (EU) 2016/2102 prizadevamo, da bi naše spletno mesto vsem postalo dostopno v skladu z določili Zakona o enakopravnosti funkcionalno oviranih oseb zvezne države Nemčije (BGG) in Uredbe o dostopnosti informacijske tehnologije (BITV 2.0), na podlagi katerih se bo izvajala Direktiva (EU) 2016/2102.

Usklajevanje z zahtevami BITV

Zahteve glede spletne dostopnosti izhajajo iz člena 3(1) do (4) in (4) Uredbe BITV 2.0, ki je bila sprejeta na podlagi člena 12d Zakona BGG.

Preverjanje izpolnjevanja zahtev temelji na razvojno spremljajočem testu BITV, ki ga izvaja potrjen revizijski organ.

Glede na preverjanje spletno mesto še ni združljivo s prej omenjenimi zahtevami zaradi naslednjih nezdružljivosti. Družba Toll Collect načrtuje prenovo spletnega mesta, s katerim naj bi odpravili naštete omejitve dostopnosti.

Upravljalni elementi

Interaktivni upravljalni elementi, kot so povezave in gumbi, nimajo vedno imen in vlog, ki bi jih bralniki zaslona prepoznali.

Aktivne vsebine

Samodejnih sprememb vsebin (vrtiljakov), ki se uporabljajo na različnih mestih na spletnem mestu, ni mogoče izklopiti prek jasnega upravljalnega elementa.

Pojavne vsebine

Vsebine, ki se prikaže s pomočjo kazalca ali tipkovnice, ni mogoče zapreti, ne da bi spremenili položaj fokusa.

Obrazci

Oznake polj obrazca niso prepoznavne za bralnik zaslona in niso povezane s povezanimi vnosnimi polji. Trenutno ni funkcije samodokončanja za polja, ki se nanašajo na uporabnike same. Sporočila o napakah v obrazcih niso povezana z oznakami prizadetih polj. V nekaterih primerih manjka oznaka polja. Nekateri obrazci zahtevajo vnos znakovnega niza, imenovanega CAPTCHA, da lahko oddate obrazce. Za te CAPTCHA, ki temeljijo na slikah, ni drugih možnosti.

Elementi strukture HTML

Struktura naslovov trenutno ni optimizirana za bralnike zaslona. Seznami niso označeni za branje z bralniki zaslona.

Sintaksa HTML

Sintaksa HTML ni optimizirana za bralnike zaslona.

Kontrast

Kontrastno razmerje za nekatere glave, gumbe, povezave do telesa besedila in polja obrazca ne izpolnjuje zahteve 4,5:1 ali 3:1.

Besedila povezave

Pri nekaterih besedilih povezave ni mogoče prepoznati, da se preko njih odpre PDF.

Vadnica za napravo OBU

Ta ponudba je namenjena voznikom tovornih vozil in pojasnjuje, kako upravljati napravo OBU. Strani se ne prilagajajo velikosti zaslona pametnih telefonov in manjših tabličnih računalnikov. Kot neodvisen modul ima vadnica lastno navigacijo, ki se razlikuje od navigacijske strukture preostalega spletnega mesta.

PDF-dokumenti za prenos

Dokumenti, ustvarjeni pred julijem 2020, še niso dostopni. Dostopnost bo zagotovljena v primeru prihodnjih potrebnih posodobitev teh dokumentov.

Tabele

Tabele niso strukturirane in označene tako, da bi jih bralniki zaslona lahko smiselno reproducirali.

Uporabnost tipkovnice

Izbire jezika ni mogoče upravljati prek tipkovnice. Poleg tega ponavljajočih se blokov vsebine ni mogoče preskočiti s tipkovnico. Fokus tipkovnice ni jasno prepoznaven ali ni na voljo.

Jezik

Glavni jezik strani ni določen v kodi HTML. Besede v drugih jezikih niso označene z ustreznim jezikovnim atributom.

Videoposnetki

Videoposnetki, objavljeni na naši spletni strani pred julijem 2020, ne vsebujejo podnapisov. Dostopnost bo zagotovljena v primeru prihodnjih potrebnih posodobitev teh videoposnetkov.

Datum priprave te izjave

Ta izjava je bila pripravljena 15. oktobra 2020 in posodobljena 15. oktobra 2021.

Poročanje o ovirah

Ali bi nas radi obvestili o obstoječih ovirah ali pa bi radi izvedeli več o izvajanju spletne dostopnosti? Za povratne informacije in vse druge podatke stopite v stik z našim spletnim uredništvom.

Toll Collect GmbH
Spletno uredništvo
Linkstraße 4
10875 Berlin

Lahko pa uporabite naš kontaktni obrazec.

Kontaktni obrazec

Spravni postopek

Če nam na zgornje podatke za stik posredujete povratne informacije, mi pa še vedno ne najdemo zadovoljive rešitve, se lahko v skladu s 16. členom Zakona BGG obrnete na spravni organ. Naloga spravnega organa v okviru Zakona BGG je, da v primeru konfliktov med funkcionalno oviranimi osebami in javnimi organi zvezne države na področju spletne dostopnosti pomaga pri izvensodnem reševanju sporov. Spravni postopek je brezplačen. Pravna pomoč ni obvezna. Dodatne informacije o spravnem postopku in možnostih vložitve zahtevkov so na voljo na spletnem mestu:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

S spravnim organom v okviru Zakona BGG lahko neposredno stopite v stik prek naslednjega e-poštnega naslova:

info@schlichtungsstelle-bgg.de