Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Izjava o spletni dostopnosti

Ta izjava o spletni dostopnosti velja za spletno mesto družbe Toll Collect GmbH, objavljeno na strani www.toll-collect.de.

Kot javni organ si v smislu Direktive (EU) 2016/2102 prizadevamo, da bi naše spletno mesto vsem postalo dostopno v skladu z določili Zakona o enakopravnosti funkcionalno oviranih oseb zvezne države Nemčije (BGG) in Uredbe o dostopnosti informacijske tehnologije (BITV 2.0), na podlagi katerih se bo izvajala Direktiva (EU) 2016/2102.

Usklajevanje z zahtevami Uredbe BITV

Zahteve glede spletne dostopnosti izhajajo iz člena 3(1) do (4) in (4) Uredbe BITV 2.0, ki je bila sprejeta na podlagi člena 12d Zakona BGG.

Preverjanje skladnosti z zahtevami temelji na preverjanju Uredbe BITV v povezavi z razvojem, ki ga izvede certificiran revizijski organ.

Na podlagi preverjanja spletno mesto zaradi naslednjih neskladnosti še ni združljivo s prej navedenimi zahtevami. Družba Toll Collect načrtuje ponovno vzpostavitev spletnega mesta, s čimer naj bi odpravila navedene omejitve spletne dostopnosti.

Upravljalni elementi

Interaktivnim upravljalnim elementom, kot so povezave in tipke, ni vedno mogoče dodeliti imen in vlog z bralnikom zaslona.

Premikanje vsebin

Samodejnega premikanja vsebin (vrtiljak), ki se uporablja na različnih mestih spletnega mesta, ni mogoče izklopiti prek določenega upravljalnega elementa.

Prikazane vsebine

Vsebin, ki se prikažejo s kazalcem miške ali tipkovnico, ni mogoče zapreti, ne da bi spremenili položaj fokusa.

Obrazci

Bralnik zaslona ne zazna oznak polj obrazcev, ki so povezana s pripadajočimi vnosnimi polji. Za polja, ki se nanašajo na uporabnika/-ico, trenutno manjka funkcija samodejnega dopolnjevanja. Sporočila o napakah v obrazcih niso povezana z oznakami zadevnih polj. V nekaterih primerih manjka oznaka polja. Pri nekaterih obrazcih je treba vnesti niz znakov oziroma CAPTCHA, ki omogoča pošiljanje obrazcev. Za te nize znakov CAPTCHA, ki temeljijo na slikah, niso na voljo alternativna besedila.

Strukturni elementi HTML

Struktura napisov trenutno ni optimizirana za bralnik zaslona. Seznami niso označeni tako, da bi jih bralnik zaslona lahko prebral.

Sintaksa HTML

Sintaksa HTML ni optimizirana za bralnik zaslona.

Kontrast

Kontrastno razmerje pri nekaterih napisih, gumbih, povezavah v tekočem besedilu in poljih obrazcev ni v skladu z zahtevo 4,5 : 1 oz. 3 : 1.

Besedila povezave

Pri nekaterih besedilih povezave ni mogoče zaznati, da se prek njih odpre datoteka PDF.

Vodnik za OBU

Ta ponudba je namenjena voznikom tovornih vozil in vsebuje navodila za upravljanje naprave OBU. Strani niso prilagojene za velikost zaslona pametnih telefonov in manjših tabličnih računalnikov. Vodnik kot samostojni modul vključuje lastno navigacijo, ki se razlikuje od navigacijske strukture drugih spletnih mest.

Dokumenti PDF za prenos

Dokumenti, ki so bili ustvarjeni pred julijem 2020, še niso dostopni prek spleta. S prihodnjimi zahtevanimi posodobitvami teh dokumentov bo zagotovljena tudi spletna dostopnost.

Tabele

Tabele niso oblikovane in označene tako, da bi bila mogoča smiselna ponazoritev prek bralnika zaslona.

Možnosti upravljanja tipkovnice

Izbire jezika ni mogoče upravljati prek tipkovnice. Poleg tega s tipkovnico ni mogoče preskočiti ponavljajočih se blokov vsebine. Fokusa tipkovnice ni mogoče enolično zaznati ali pa ni na voljo.

Jezik

Glavni jezik strani ni naveden v obliki kode HTML. Besede v drugih jezikih niso označene z ustreznim atributom jezika.

Videoposnetki

Videoposnetki, ki so bili na našem spletnem mestu objavljeni pred julijem 2020, ne vsebujejo podnapisov. S prihodnjimi zahtevanimi posodobitvami teh videoposnetkov bo zagotovljena tudi spletna dostopnost.

Datum priprave te izjave

Ta izjava je bila pripravljena 15. oktobra 2020.

Poročanje o ovirah

Ali bi nas radi obvestili o obstoječih ovirah ali pa bi radi izvedeli več o izvajanju spletne dostopnosti? Za povratne informacije in vse druge podatke stopite v stik z našim spletnim uredništvom.

Toll Collect GmbH
Spletno uredništvo
Linkstraße 4
10785 Berlin

Telefon: 030-74077-0
E-poštni naslov: online@toll-collect.de

Lahko pa uporabite naš kontaktni obrazec.

Kontaktni obrazec

Spravni postopek

Če nam na zgornje podatke za stik posredujete povratne informacije, mi pa še vedno ne najdemo zadovoljive rešitve, se lahko v skladu s 16. členom Zakona BGG obrnete na spravni organ. Naloga spravnega organa v okviru Zakona BGG je, da v primeru konfliktov med funkcionalno oviranimi osebami in javnimi organi zvezne države na področju spletne dostopnosti pomaga pri izvensodnem reševanju sporov. Spravni postopek je brezplačen. Pravna pomoč ni obvezna. Dodatne informacije o spravnem postopku in možnostih vložitve zahtevkov so na voljo na spletnem mestu:

www.schlichtungsstelle-bgg.de

S spravnim organom v okviru Zakona BGG lahko neposredno stopite v stik prek naslednjega e-poštnega naslova:

info@schlichtungsstelle-bgg.de

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603