Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Cestninska tarifa


Posnetek podrobnosti osi tovornjaka. Število osi vpliva na višino cestninske tarife

Trenutna cestninska tarifa

Cestninske tarife so določene v Zakonu o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG). Skupni znesek se izračuna na podlagi ceste z obvezno cestnino, ki jo prevozi vozilo ali skupina vozil, in cestninske stopnje, izražene v centih na kilometer, ki vključuje delež za stroške za povzročeno onesnaževanje zraka, delež za stroške za obremenjevanje okolja s hrupom in delež za infrastrukturne stroške.

 • Delež cestninske stopnje, ki ga predstavljajo stroški za infrastrukturo, je odvisen od razreda osi in težnostnega razreda.
 • Delež cestninske stopnje, ki ga predstavljajo stroški za obremenjevanje okolja s hrupom, se za vsa vozila pobira pavšalno v enaki meri.
 • Delež cestninske stopnje, ki ga predstavljajo stroški za povzročeno onesnaženje zraka, je odvisen od emisijskega razreda. Na podlagi emisijskega razreda se vsako vozilo uvrsti v eno od šestih kategorij: A, B, C, D, E in F. Za navedbo emisijskih razredov je odgovoren uporabnik cestninskega sistema; uporabniki morajo vse podatke, relevantne za cestnino, navesti pravilno (načelo samostojne navedbe).

Več informacij:

Priročnik za določanje emisijskih razredov

Trenutne tarife za cestnino veljajo retroaktivno od 28. oktobra 2020

Od 1. oktobra 2021 veljajo v Nemčiji nove tarife za cestnino za tovorna vozila.

Delež cestninske stopnje za infrastrukturne stroške se bo retroaktivno zmanjšal od 28. oktobra 2020. V nasprotju s tem se bo povečal delež za stroške onesnaževanja zraka. Če seštejemo, se bodo tarife cestnin na kilometer glede na emisijski razred rahlo znižale.

Za vožnje v obdobju od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 je na zahtevo možno povračilo ustreznega deleža cestnine. Obseg povračila cestnine za infrastrukturne stroške je odvisen od težnostnega razreda. Povračilo lahko zahtevate od Zveznega urada za tovorni promet (BAG) od 3. novembra 2021 prek spletne platforme na spletnem mestu. Do takrat so vsi obračunski dokumenti, potrebni za prijavo, na voljo pri transportnih in logističnih podjetjih. Zahtevek se lahko uveljavi do konca leta 2023.

Več informacij

Hiter izračun cestninske stopnje

Z našim orodjem za izračun stopnje lahko ugotovite svojo cestninsko stopnjo. Najprej nad zelenim poljem izberite emisijski razred vozila. Nato navedite ustrezen razred osi in težnostni razred. Končano. Vse vrednosti lahko najdete v spodnji tabeli na strani.

* PMK – razredi zmanjšanja emisij delcev so standardi dodatne opreme za zmanjšanje emisij delcev. Za kategorijo D je potreben PMK 1 ali višji, za kategorijo C pa PMK 2 ali višji.

** Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Tabele cestninskih stopenj

Emisijski razredi v skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)

  Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D Kategorija E Kategorija F
Emisijski razredS6EEV 1S 5S4,
S3 s PMK 2*
S3,
S2 s PMK 1*
S2S1,
brez emisijskega razreda
Evropski
emisijski razred
Euro 6EEV 1Euro 5Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2Euro 1,
Euro 0
Višina cestnine
glede na emisijski razred**
07060504030201

* PMK – razredi zmanjšanja emisij delcev so standardi dodatne opreme za zmanjšanje emisij delcev. Za kategorijo D je potreben PMK 1 ali višji, za kategorijo C pa PMK 2 ali višji.

**Višina cestnine glede na emisijski razred je predstavljena v tarifnih podatkih v podrobni navedbi voženj in podrobnih podatkih o vožnji.

Cestninske stopnje na kilometer od 1. oktobra 2021

Evropski emisijski
razred
Delež cestninske stopnje
za zunanje stroške
Onesnaževanje zraka
(v centih/km)
Delež cestninske stopnje
za zunanje stroške
Obremenjevanje okolja s hrupom
(v centih/km)
Razred osi in
težnostni razred
Delež cestninske stopnje
za
infrastrukturo
(v centih/km)
Cestninska stopnja
(v centih/km)
Euro 61,20,27,5–11,99 t6,57,9
12–18 t11,212,6
> 18 t do 3 osi**15,516,9
> 18 t od 4 osi**16,918,3
Euro 5,
EEV 1
2,30,27,5–11,99 t6,59,0
12–18 t11,213,7
> 18 t do 3 osi**15,518,0
> 18 t od 4 osi**16,919,4
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
3,40,27,5–11,99 t6,510,1
12–18 t11,214,8
> 18 t do 3 osi**15,519,1
> 18 t od 4 osi**16,920,5
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
6,70,27,5–11,99 t6,513,4
12–18 t11,218,1
> 18 t do 3 osi**15,522,4
> 18 t od 4 osi**16,923,8
Euro 27,80,27,5–11,99 t6,514,5
12–18 t11,219,2
> 18 t do 3 osi**15,523,5
> 18 t od 4 osi**16,924,9
Euro 1,
Euro 0
8,90,27,5–11,99 t6,515,6
12–18 t11,220,3
> 18 t do 3 osi**15,524,6
> 18 t od 4 osi**16,926,0

* PMK – razredi zmanjšanja emisij delcev so standardi dodatne opreme za zmanjšanje emisij delcev. Za kategorijo D je potreben PMK 1 ali višji, za kategorijo C pa PMK 2 ali višji.

** Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Upoštevajte naslednje

Cestninski zavezanec je na zahtevo Zveznega urada za tovorni promet dolžan dokazati pravilnost vseh dejstev, pomembnih za cestninjenje, s predložitvijo ustreznih dokumentov (5. člen BFStrMG v zvezi s 6. členom in uredbo LKW-MautV).

Za domača motorna vozila, ki so v Nemčiji registrirana v skladu s poenotenimi EU-dokumenti za vozila, se lahko emisijski razred dokaže z navadnim besedilom k številki 14 ali številko ključa k 14.1 (7. člen LKW-MautV).

Pri vozilih, ki niso dovoljena v Nemčiji, veljajo pravila, ki temeljijo na domnevah in so razdeljena na stopnje z ozirom na čas, če emisijskega razreda ni mogoče dokazati na drug način, še posebej z dokumenti o izpolnjevanju določenih okoljskih zahtev v prometu CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Evropska konferenca ministrov za promet) (8. člen LKW-MautV).

Cestninski zavezanec pri tem nosi breme dokazovanja vseh dejstev, povezanih z določitvijo višine cestnine. Kršitev obveznosti dokazovanja se kaznuje z globo.

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

Upoštevajte novosti od 1. januarja 2019


Roka na napravi OBU nastavlja težnostni razred in razred osi. Oba podatka sta vidna na zaslonu naprave OBU.

Težnostni razred mora biti pravilno nastavljen v napravi OBU. Pri vozilih z maso nad 18 ton mora biti dodatno navedeno še število osi.

Več informacij

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605