Cestninska tarifa


Posnetek podrobnosti osi tovornjaka. Število osi vpliva na višino cestninske tarife

Sestava cestninske tarife

Cestnina se izračuna na podlagi ceste z obvezno cestnino, ki jo prevozi vozilo, in cestninske stopnje v višini enega centa na kilometer poti, ki vključuje delež za stroške za povzročeno onesnaževanje zraka, delež za stroške za obremenjevanje okolja s hrupom in delež za infrastrukturne stroške

  • Deleži cestninske stopnje v stroških za infrastrukturo in stroških za obremenjevanje s hrupom so odvisni od težnostnega razreda, nad 18 tonami največje dovoljene skupne mase pa tudi od števila osi.
  • Delež cestninske stopnje za povzročeno onesnaženost zraka se izračuna glede na emisijski razred in težnostni razred, nad 18 tonami največje dovoljene skupne mase pa tudi po številu osi. Na podlagi emisijskega razreda se vsako vozilo uvrsti v eno od šestih kategorij: A, B, C, D, E in F. Za navedbo emisijskih razredov je odgovoren uporabnik cestninskega sistema; uporabniki morajo vse podatke, relevantne za cestnino, navesti pravilno (načelo samostojne navedbe).

Povračilo cestnine iz prilagoditve tarife 2021

V tarifah za cestnino za tovorna vozila, ki so bile uvedene 1. oktobra 2021 in veljajo do 31. decembra 2022, se je delež cestninske stopnje za infrastrukturne stroške znižal retroaktivno od 28. oktobra 2020. V nasprotju s tem se je povečal delež za stroške onesnaževanja zraka. Če seštejemo, so se tarife cestnin na kilometer glede na emisijski razred rahlo znižale.

Za vožnje v obdobju od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 je na zahtevo možno povračilo ustreznega deleža cestnine. Obseg povračila cestnine za infrastrukturne stroške je odvisen od težnostnega razreda. Povračilo lahko zahtevate od Zveznega urada za logistiko in mobilnost prek spletne platforme na spletnem mestu. Zahtevek se lahko uveljavi do konca leta 2023.

Več informacij

Iskanje ustrezne tarife

Z našim orodjem za izračun stopnje lahko ugotovite svojo cestninsko stopnjo. Zaženite pomočnika in najprej izberite emisijski razred svojega vozila. Nato navedite ustrezen razred osi in težnostni razred. Končano. Vse vrednosti lahko najdete v spodnji tabeli na strani.

Hitro in enostavno določanje vaše cestninske stopnje

* PMK – razredi zmanjšanja emisij delcev so standardi dodatne opreme za zmanjšanje emisij delcev. Za kategorijo D je potreben PMK 1 ali višji, za kategorijo C pa PMK 2 ali višji.

** Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Tabele cestninskih stopenj

Emisijski razredi v skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)

  Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D Kategorija E Kategorija F

Emisijski razred
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 s PMK 2*
S3,
S2 s PMK 1*
S2 S1,
brez emisijskega razreda
Evropski
emisijski razred
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Višina cestnine
Emisijski razred**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – razredi zmanjšanja emisij delcev so standardi dodatne opreme za zmanjšanje emisij delcev. Za kategorijo D je potreben PMK 1 ali višji, za kategorijo C pa PMK 2 ali višji.

**Višina cestnine glede na emisijski razred je predstavljena v tarifnih podatkih v podrobni navedbi voženj in podrobnih podatkih o vožnji.

Cestninske stopnje na kilometer od 1. januarja 2023

Evropski emisijski razred Izberite razred osi in
težnostni razred
Obremenitev s hrupom
Delež cestninske stopnje za zunanje stroške (v centih/km)
Onesnaževanje zraka
Delež cestninske stopnje za zunanje stroške (v centih/km)
Infrastruktura
Delež cestninske stopnje (v centih/km)
Cestninska stopnja
(v centih/km)
Euro 6 7,5–11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12–18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t do 3 osi** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t od 4 osi** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5–11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12–18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t do 3 osi** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t od 4 osi** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5–11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12–18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t do 3 osi** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t od 4 osi** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5–11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12–18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t do 3 osi** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t od 4 osi** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5–11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12–18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t do 3 osi** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t od 4 osi** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5–11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12–18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t do 3 osi** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t od 4 osi** 1,2 18,7 15,5 35,4

* PMK – razredi zmanjšanja emisij delcev so standardi dodatne opreme za zmanjšanje emisij delcev. Za kategorijo D je potreben PMK 1 ali višji, za kategorijo C pa PMK 2 ali višji.

** Tandemska os šteje kot dve osi, tridemska os pa kot tri osi. Dvižne in premične osi se vedno upoštevajo, in sicer neodvisno od tega, ali je os vozila med prevozom obremenjena ali dvignjena, torej nima stika s cestiščem.

Upoštevajte naslednje

Cestninski zavezanec je na zahtevo Zveznega urada za logistiko in mobilnost dolžan dokazati pravilnost vseh dejstev, pomembnih za cestninjenje, s predložitvijo ustreznih dokumentov (5. člen BFStrMG v zvezi s 6. in 2. členom in uredbo LKW-MautV).

Za domača motorna vozila, ki so v Nemčiji registrirana v skladu s poenotenimi EU-dokumenti za vozila, se lahko emisijski razred dokaže z navadnim besedilom k številki 14 ali številko ključa k 14.1 (7. člen LKW-MautV).

Pri vozilih, ki niso dovoljena v Nemčiji, veljajo pravila, ki temeljijo na domnevah in so razdeljena na stopnje z ozirom na čas, če emisijskega razreda ni mogoče dokazati na drug način, še posebej z dokumenti o izpolnjevanju določenih okoljskih zahtev v prometu CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Evropska konferenca ministrov za promet) (8. člen LKW-MautV).

Cestninski zavezanec pri tem nosi breme dokazovanja vseh dejstev, povezanih z določitvijo višine cestnine. Kršitev obveznosti dokazovanja se kaznuje z denarno kaznijo.

Več priporočil