Obračun cestnine


Model tovornjaka stoji na natisnjeni podrobni navedbi voženj

Pregled cestnine

Če ste pri družbi Toll Collect registrirani kot stranka, se bo cestnina obračunala enkrat mesečno. Takrat boste prejeli t. i. pregled cestnine, ki bo na voljo za prenos na portalu za stranke Toll Collect, po želji pa ga lahko prejmete tudi po pošti.

  • Dolgovana cestnina se obračuna na podlagi prevoženih odsekov cest. Odseke cest določi država. Vsi odseki in dolžine odsekov so s strani Zveznega urada za logistiko in mobilnost (BALM) objavljeni na strani www.mauttabelle.de .

    Cestnina se izračuna posamezno za vsak odsek ceste in se zaokroži na drugo decimalno mesto. Šele nato se zneski cestnin za vse odseke seštejejo. Zato se lahko cestnina za plačilo razlikuje od predvidene cestnine. Za ponazoritev tega učinka služi naslednji primer:

    Primer zaokroževanja (PDF, 213 KB)
    
Tabela prikazuje zaokroževanje zneskov cestnine

Podrobna navedba voženj

Po želji lahko dodatno prejmete mesečno podrobno navedbo voženj. Na njej so navedeni vozilo, cestni odsek, čas vožnje in dodatni podatki, relevantni za cestnino. Tako lahko točno določite zaračunane pristojbine za cestnino. Podrobno navedbo voženj prejmete kot datoteko PDF ali csv, ki je na voljo za prenos na portalu za stranke Toll Collect, po želji pa jo lahko prejmete tudi po pošti.

Podrobni podatki o vožnji

Podrobni podatki o vožnji so vsem registriranim strankam na voljo na portalu za stranke. Tam lahko po prejemu podrobne navedbe voženj vnesete posamezne evidenčne številke. Stranke tako prejmejo podrobne informacije o vsakem posameznem odseku.

Več priporočil