Dodatne storitve

Storitve in odškodninske zahtevke družba Toll Collect obračuna ločeno.

Dodatne storitve

Dodatne storitve v povezavi s cestnino so plačljive storitve, ki jih za stranke opravlja družba Toll Collect, ali odškodninski zahtevki, ki jih družba Toll Collect zaračuna strankam.

Storitve

  • Deblokiranje naprave OBU
  • Izstavitev dvojnika računa

Storitve so obdavčljive. Podrobnosti o tem najdete na svojem računu.

Odškodnina

  • Izguba ali poškodba naprave OBU
  • Izguba ali poškodba komponent, kot so kabli ali antene

Odškodninski zahtevki niso obdavčljivi.

Račun

Za dodatne storitve v povezavi s cestnino vam bo izstavljeno ločen račun. Račun vam bom na voljo za prenos na portalu za stranke ali ga boste prejeli po pošti.

Plačilo

Obračun se izvede prek z vami dogovorjenega plačilnega postopka. Pri depozitnem postopku vam bomo na računu sporočili bančne podatke.

Več priporočil