Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Samodejno evidentiranje z napravo OBU

Plačevanje cestnine je lahko tako enostavno: izvedete samo nekaj nastavitev. Preostalo samodejno opravi naprava OBU.

Naprava v vozilu (OBU) v tovornjaku

Stranka na obisku pri servisnem partnerju za vgradnjo naprave OBU

Za koga?

Samodejno evidentiranje z napravo OBU je primerno, ko želite plačati čim manj cestnine. Če je naprava vgrajena v tovorno vozilo, vozniku/voznici ni treba ročno izvesti evidentiranja prek aplikacije ali spleta.

Če želite uporabljati napravo OBU, morate najprej svoje podjetje in vozila, za katera je obvezno plačilo cestnine, registrirati pri družbi Toll Collect.

Registracija v storitvi Toll Collect


Servisni partner pripravlja vgradnjo naprave OBU

Vgradnja naprave OBU

Ko od nas prejmete potrdilo o registraciji vozila, se lahko s pooblaščenim servisnim partnerjem dogovorite za vgradnjo naprave OBU. Te usposobljene delavnice, ki jih je družba Toll Collect posebej izbrala, so razporejene po vsej Nemčiji in drugih evropskih državah.

V napravo OBU se vnesejo specifični podatki tovornega vozila, ki jih ni mogoče spreminjati, npr. njegov emisijski razred. Shranita se registrska oznaka vozila in oznaka države, v kateri je vozilo registrirano. Tako se vzpostavi enolična dodelitev registrske oznake napravi OBU.

Po vgradnji naprave OBU vas servisni partner uvede v uporabo, od njega pa prejmete tudi navodila za uporabo. V zameno podpišete certifikat o vgradnji in s tem servisnemu partnerju potrdite prevzem.

Iskanje servisnega partnerja


Voznik tovornjaka upravlja napravo OBU v tovornjaku.

Uporaba naprave OBU

Naprava skoraj v celoti prevzame izvajanje evidentiranja. Pred začetkom vožnje morate preveriti le nekatere podatke, vse ostalo pa naprava OBU izvede samodejno: naprave v centralo pošiljajo podatke o vožnji in značilnosti vozila, potrebne za pobiranje cestnine. Tam se obračuna cestnina.

Nasveti za nemoteno vožnjo

Navodila za uporabo

Začni spletna navodila


Servisni partner svetuje vozniku tovornjaka glede naprave OBU

Stroški

Družba Toll Collect brezplačno zagotovi napravo OBU, ki pa ostane njena last.

Vi med drugim prevzamete stroške za

 • vgradnjo naprave,
 • demontažo naprave,
 • čase na poti – prihod in odhod ter čakanje – v okviru zgoraj opisanih del.


Vgradnja naprave OBU: Servisni partner vstavlja napravo

Demontaža naprave OBU

Naprava OBU ostane last družbe Toll Collect. Zato je treba napravo demontirati in jo vrniti družbi Toll Collect, ko

 • vaše vozilo prodajate ali odjavite iz prometa,
 • prekinete poslovanje z družbo Toll Collect.

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

Storitev cestninjenja za Avstrijo


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Tudi v Avstriji se lahko cestnina za tovorna vozila plačuje prek naprave OBU družbe Toll Collect.

Več informacij

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603