Storniranje in sprememba evidentiranja

Se je vaša pot spremenila? Ročno evidentirane ceste je seveda mogoče stornirati.


Voznik gleda iz vozniške kabine svojega tovornjaka

Sprememba evidentiranja

Če želite spremeniti potek evidentirane ceste, morate najprej evidentiranje stornirati. Nato lahko evidentirate novo cesto.

Storniranja in nova evidentiranja so mogoča tako prek spleta kot aplikacije. Pri tem upoštevajte spodnje nasvete.


Tovornjak na izvozu zapušča avtocesto

Storniranje in spreminjanje pri ročnem postopku

Ceste s cestnino je mogoče stornirati, če celotna evidentirana pot še ni bila prevožena in če je bilo storniranje izvedeno pred iztekom veljavnosti evidentirane poti. Če želite spremeniti potek evidentirane poti, to storite tudi s stornom pri naslednjem evidentiranju nove poti.

Za namen storna v ročnem postopku je mogoče uporabiti katerikoli način evidentiranja, ne glede na to, na kateri način je bilo evidentiranje prvotno izvedeno. Če so vozniki/-ce na primer izvedli evidentiranje prek aplikacije, lahko sami ali druge osebe podjetja storno/spremembo izvedejo prek spletnega evidentiranja.

Znesek, ki ga je treba vrniti, bo stranki po stornu načeloma vrnjen v obliki prvotno navedenega plačilnega sredstva. Pri spremembah in stornu nastanejo stroški. Izvzeti so takojšnji storni v roku 15 minut po evidentiranju, če se v času storna še ni začelo obdobje veljavnosti. Za vsak drugačen storno se zaračuna pristojbina v višini treh evrov. Storno ni mogoč, če je znesek oz. dobropis, na katerega se storno nanaša, nižji ali enak pristojbini za storno v višini treh evrov.

Po izteku roka veljavnosti potrdila o evidentiranju vožnje pri družbi Toll Collect ni več mogoče stornirati.

Na storniranje

Roka drži pametni telefon, zaslon prikazuje aplikacijo Toll Collect.

Upoštevajte rokov

Po izteku roka veljavnosti storniranja pri družbi Toll Collect niso več mogoča. V tem primeru lahko naknadno povračilo zahtevate prek Zveznega urada za logistiko in mobilnost (BALM). Bodite pozorni na to, da vlogo oddate uradu BALM v dveh mesecih po izteku obdobja veljavnosti evidentiranja.

Za povračilo se upoštevajo samo dejanske okoliščine, zaradi katerih predhodno storniranje objektivno ni bilo mogoče (npr. zastoj, zapora ceste, bolezen ali okvara vozila).

Zahtevani obrazec lahko prenesete s spletnega mesta www.balm.bund.de ali ga naročite na tem naslovu:

Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Deutschland

Postopek za povračilo pri uradu BALM je plačljiv.

Več priporočil