Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Storniranje in sprememba evidentiranja

Ceste s cestnino je mogoče seveda stornirati, če ročno evidentirane ceste ne želite več prevoziti.


Voznik gleda iz vozniške kabine svojega tovornjaka

Tovornjak na izvozu zapušča avtocesto

Sprememba evidentiranja

Če želite spremeniti potek evidentirane ceste, morate najprej evidentiranje stornirati. Nato lahko evidentirate novo cesto.

Ceste lahko stornirate in znova evidentirate tako prek spleta kot tudi na cestninskem terminalu. Pri tem upoštevajte spodnje nasvete.


Roka drži pametni telefon, zaslon prikazuje aplikacijo Toll Collect.

Storniranje in spreminjanje pri ročnem postopku

Ceste s cestnino je mogoče stornirati, če celotna evidentirana pot še ni bila prevožena in če je bilo storniranje izvedeno pred iztekom veljavnosti evidentirane poti. Če želite spremeniti potek evidentirane poti, to storite tudi s stornom pri naslednjem evidentiranju nove poti.

Stranka lahko za namen storniranja z ročnim postopkom uporabi katerikoli poljuben način evidentiranja, ne glede na to, na kateri način je bilo evidentiranje izvedeno. Če je stranka na primer izvedla evidentiranje na cestninskem terminalu, lahko storno/spremembo izvede na cestninskem terminalu, prek spletnega evidentiranja ali prek aplikacije.

Znesek, ki ga je treba vrniti, bo stranki po stornu načeloma vrnjen v obliki prvotno navedenega plačilnega sredstva. Pri vnaprejšnjem plačilu evidentiranja je potrebna tako imenovana„Prošnja za povračilo pri stornu“.

Pri spremembah in stornu nastanejo stroški. Izvzeta so takojšnja storniranja v roku 15 minut po evidentiranju, če se v času storniranja še ni začelo obdobje veljavnosti. Za vsak drugačen storno se zaračuna pristojbina v višini 3 evrov. Storno ni mogoč, če je znesek oz. dobropis, na katerega se storno nanaša, nižji ali enak pristojbini za storno v višini 3 evrov.

Po izteku roka veljavnosti potrdila o evidentiranju vožnje pri družbi Toll Collect ni več mogoče stornirati.

Na storniranje


Roka izpolnjuje obrazec za reklamacijo/storniranje potrdila o evidentiranju

Kaj je treba storiti pri storniranju?

V redkih primerih se lahko zgodi, da zaradi kratkotrajnih tehničnih motenj na cestninskem terminalu pride do zavrnitve storna. V tem primeru vam lahko družba Toll Collect storniran znesek naknadno povrne. Zato nam pošljite izpolnjen obrazec „Reklamacija/Storniranje potrdila o evidentiranju“. Storite, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

 • Obrazec prejmete na cestninski postaji ali tukaj.
 • Izpolnjen obrazec pošljite družbi Toll Collect na naslov, ki je naveden na obrazcu.
 • Družba Toll Collect pregleda vlogo in v upravičenih primerih povrne cestnino.

Če se storno zavrne zaradi napake pri vnosu, družba Toll Collect ne more povrniti stroškov. Zato najprej preglejte, ali so vneseni podatki pravilni.

Upoštevajte rokov

Po izteku roka veljavnosti storniranja pri družbi Toll Collect niso več mogoča. V tem primeru lahko naknadno povračilo zahtevate prek Zveznega urada za tovorni promet (BAG). Bodite pozorni na to, da vlogo oddate uradu BAG v dveh mesecih po izteku obdobja veljavnosti evidentiranja.

Za povračilo se upoštevajo samo dejanske okoliščine, zaradi katerih predhodno storniranje objektivno ni bilo mogoče (npr. zastoj, zapora ceste, bolezen ali okvara vozila).

Zahtevani obrazec lahko prenesete s spletnega mesta www.bag.bund.de ali ga naročite na tem naslovu:

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
Werderstraße 34
50762 Köln
Nemčija

Postopek za povračilo pri BAG je plačljiv.

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *
Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605