Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Novi težnostni razredi

Obvezno nastavite težnostni razred v napravi OBU


Roka na napravi OBU nastavlja težnostni razred in razred osi. Oba podatka sta vidna na zaslonu naprave OBU.

Nova deklaracija teže in osi

Po spremembi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah se bo cestnina za tovorna vozila od 1. januarja 2019 obračunavala na podlagi emisijskega razreda in težnostnega razreda, pri motornih vozilih ali skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso nad 18 ton pa dodatno glede na osi. Poleg tega se prištejejo stroški za obremenjevanje okolja s hrupom. Obstajajo naslednji težnostni razredi:

 • < 7,5 tone (plačilo cestnine ni obvezno)
 • od ≥ 7,5 tone do < 12 ton
 • od ≥ 12 ton do ≤ 18 ton
 • > 18 ton

Za vsa motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone je plačilo cestnine obvezno. V OBU je trajno shranjena največja dovoljena skupna masa, ki jo je lastnik vpisal ob registraciji vozila. Če se največja dovoljena skupna masa spremeni zaradi priklopa ali odklopa priklopnika, je treba pred začetkom vožnje na OBU prilagoditi največjo dovoljeno skupno maso. To velja za vozila z največjo dovoljeno skupno maso do vključno 18 ton. Za vozila z maso nad 18 ton je treba dodatno navesti število osi (≤ 3 osi oz. ≥ 4 osi). Pri vozilih ali skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso pod 18 ton je mogoče navesti število osi.

Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je nastavljena pravilna dovoljena skupna masa vašega vozila ali kombinacije vozil v skladu z novo deklaracijo mase.

Razvrstitev v deklaraciji teže in osi

Masa motornih vozil ali skupine vozil se od vključno 7,5 tone navede v izbirnih korakih po 1,5 tone. Pri tem ni mogoče nastaviti težnostnega razreda, ki je nižji od mase, shranjene v napravi OBU. Z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet se bo od 1. januarja 2019 največja dovoljena skupna masa pri skupinah vozil določila na podlagi vsote največjih dovoljenih skupnih mas posameznih vozil. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata

Težnostni razredi Deklaracija mase* Deklaracija osi**
Neobvezno plačilo cestnine
< 7,5 t
< 7,5 t
(Prikaz zaslona „Toll free“)
Težnostni razred
od ≥ 7,5 t do < 12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Prikaz zaslona „7,5 t ... 11,99 t“)
Težnostni razred
od ≥ 12 t do ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Prikaz zaslona „12t ... 18t“)
Težnostni razred
> 18 t
> 18 t deklaracija mase ni obvezna
(Prikaz zaslona „> 18 t“)
≤ 3 osi ali ≥ 4 osi
(vnos natančnega števila osi)

* V izbirnih korakih po 1,5 tone
** Pri masi do vključno 18 ton se lahko število osi navede po izbiri, vendar ne vpliva na pristojbino za cestnino.

Operativni indikator v Nemčiji

Po začetku vožnje se na zaslonu trajno prikaže izbrano območje mase. Tukaj so prikazani štirje primeri:


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 2 osi in sporočilo „DE: Brez plačila cestnine“, sveti zelena lučka LED

Vozilo s 2 osmi, neobvezno plačilo cestnine < 7,5 tone


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase od 7,5 do 11,99 ton, sveti zelena lučka LED

Vozilo s 5 osmi, masa 9 ton


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase od 12 do 18 ton, sveti zelena lučka LED

Vozilo s 5 osmi, masa 16,5 ton


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase nad 18 ton, sveti zelena lučka LED

Vozilo s 5 osmi, masa > 18 ton

Operativni indikator v Avstriji

V Avstriji – z aktivirano storitvijo za AT (TOLL2GO)


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 3 osi in storitev AT, sveti zelena lučka LED

Vozilo s 3 osmi

Vnos v napravo OBU

Po zagonu motorja se prikaže nastavljena masa zadnje vožnje. To je lahko dovoljena skupna masa, ki je trajno shranjena v napravi v vozilu, ali trenutna dovoljena skupna masa, ki jo je izbral voznik.

Upoštevajte, da ni mogoče nastaviti težnostnega razreda, ki je nižji od dovoljene skupne mase, trajno shranjene v napravi v vozilu.

Pri motornih vozilih ali skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso nad 18 ton zagotovite, da bo dodatno nastavljeno pravilno število osi.

Letak

Za deljenje in tiskanje: letak vsebuje vse informacije o novih težnostnih razredih.

Letak

Na portalu za stranke lahko takoj vidite, kateri razredi osi in težnostni razredi so nastavljeni v napravah OBU vaših vozil. V navodilih je opisano, kako nadaljevati.

Navodila

Kratka navodila za voznike tovornih vozil: tako pravilno nastavite težnostni razred in razred osi.

Navodila

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

Nove cestninske tarife


Tovorno vozilo vozi po avtocesti

Od 1. januarja 2019 veljajo nove cestninske tarife.

Pregled tarif 2019

Evidentiranje z napravo OBU

Več informacij

Na začetek strani

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm2r605