Težnostni razredi

Obvezno nastavite težnostni razred v napravi OBU


Roka na napravi OBU nastavlja težnostni razred in razred osi. Oba podatka sta vidna na zaslonu naprave OBU.

Deklaracija mase in osi

Po spremembi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah se bo cestnina za tovorna vozila od 1. januarja 2019 obračunavala na podlagi emisijskega razreda in težnostnega razreda, pri motornih vozilih ali skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso nad 18 ton pa dodatno glede na osi. Poleg tega se prištejejo stroški za obremenjevanje okolja s hrupom. Obstajajo naslednji težnostni razredi:

  • < 7,5 tone (plačilo cestnine ni obvezno)
  • od ≥ 7,5 tone do < 12 ton
  • od ≥ 12 ton do ≤ 18 ton
  • > 18 ton

Za vsa motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone je plačilo cestnine obvezno. V napravi v vozilu OBU je trajno shranjena največja dovoljena skupna masa, ki jo je lastnik vpisal ob registraciji vozila. Če se največja dovoljena skupna masa spremeni zaradi priklopa ali odklopa priklopnika, je treba pred začetkom vožnje na OBU prilagoditi največjo dovoljeno skupno maso. To velja za vozila z največjo dovoljeno skupno maso do vključno 18 ton. Za vozila z maso nad 18 ton je treba dodatno navesti število osi (≤ 3 osi oz. ≥ 4 osi). Pri vozilih ali skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso pod 18 ton je mogoče navesti število osi.

Upoštevajte naslednje

Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je nastavljena pravilna dovoljena skupna masa vašega vozila ali kombinacije vozil v skladu z novo deklaracijo mase.

Videoposnetek: Nastavitev težnostnih razredov

Razvrstitev v deklaraciji teže in osi

Masa motornih vozil ali skupine vozil se od vključno 7,5 tone navede v izbirnih korakih po 1,5 tone. Pri tem ni mogoče nastaviti težnostnega razreda, ki je nižji od mase, shranjene v napravi v vozilu. Z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet se bo od 1. januarja 2019 največja dovoljena skupna masa pri skupinah vozil določila na podlagi vsote največjih dovoljenih skupnih mas posameznih vozil. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata

* V izbirnih korakih po 1,5 tone

** Pri masi do vključno 18 ton se lahko število osi navede po izbiri, vendar ne vpliva na pristojbino za cestnino.

Težnostni razredi Deklaracija mase* Deklaracija osi**
Neobvezno plačilo cestnine
< 7,5 t
< 7,5 t
(prikaz zaslona „Prost plačila cestnine“)
-
Težnostni razred
od ≥ 7,5 t do < 12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Prikaz zaslona „7,5 t ... 11,99 t“)
-
Težnostni razred
od ≥ 12 t do ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Prikaz zaslona „12t ... 18t“)
-
Težnostni razred
> 18 t
> 18 t deklaracija mase ni obvezna
(Prikaz zaslona „> 18 t“)
≤ 3 osi ali ≥ 4 osi
(vnos natančnega števila osi)

Operativni indikator v Nemčiji

Po začetku vožnje se na zaslonu trajno prikaže izbrano območje mase. Tukaj so prikazani štirje primeri:


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 2 osi in sporočilo „DE: Brez plačila cestnine“, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 2 osmi, neobvezno plačilo cestnine < 7,5 tone

Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase od 7,5 do 11,99 ton, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 5 osmi, masa 9 ton

Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase od 12 do 18 ton, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 5 osmi, masa 16,5 ton

Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase nad 18 ton, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 5 osmi, masa > 18 ton

Operativni indikator v Avstriji

V Avstriji – z aktivirano storitvijo za AT (TOLL2GO)


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 3 osi in storitev AT, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 3 osmi

Vnos v napravo OBU

Po zagonu motorja se prikaže nastavljena masa zadnje vožnje. To je lahko dovoljena skupna masa, ki je trajno shranjena v napravi v vozilu, ali trenutna dovoljena skupna masa, ki jo je izbral voznik.

Upoštevajte naslednje

  • Težnostnega razreda, ki je nižji od največje dovoljene skupne mase, trajno shranjene v napravi OBU, ni mogoče nastaviti.
  • Pri motornih vozilih ali skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso nad 18 ton zagotovite, da bo dodatno nastavljeno pravilno število osi.

Letak

Za deljenje in tiskanje: letak vsebuje vse informacije o novih težnostnih razredih.

Letak (PDF, 268 KB)

Na portalu za stranke lahko takoj vidite, kateri razredi osi in težnostni razredi so nastavljeni v napravah OBU vaših vozil. V navodilih je opisano, kako nadaljevati.

Navodila (PDF, 984 KB)

Kratka navodila za voznike tovornih vozil: tako pravilno nastavite težnostni razred in razred osi.

Navodila (PDF, 46 KB)

Več priporočil