Težnostni razredi

Pred vsako vožnjo preverite: Ali je pravilno nastavljen težnostni razred?


Roka na napravi OBU nastavlja težnostni razred in razred osi. Oba podatka sta vidna na zaslonu naprave OBU.

Največja tehnično dovoljena masa namesto dovoljene skupne mase

Osnova za razporeditev v težnostni razred se je spremenila.

Doslej je bila odločilna največja dovoljena skupna masa (DSM). Od 1. decembra 2023 je odločilna največja tehnično dovoljena masa (tdSm)

S tem se lahko vozila razporedijo v višji težnostni razred ali za njih prične veljati obvezna cestnina.

The video shows how you adjust the TPMLM in the customer portal.

You can activate the subtitles using the icons at the bottom right in the player.

Deklaracija mase in osi

Cestnina za tovorna vozila se med drugim obračunava glede na težnostni razred vozila oziroma skupine vozil. Pri dem je odločila največja tehnično dovoljena masa (tdSm). Te podatke najdete v prometnem dovoljenju-polje F.1. Če je masa večja od 18 ton, je pomembno tudi število osi. Obstajajo naslednji težnostni razredi:

  • < 7,5 tone (plačilo cestnine ni obvezno)
  • od ≥ 7,5 tone do < 12 ton
  • od ≥ 12 ton do ≤ 18 ton
  • > 18 ton

Motorna vozila in skupine vozil z največjo tehnično dovoljeno maso od vključno 7,5 tone je plačilo cestnine obvezno. Za skupine vozil je cestnina obvezna samo takrat, če je največja tehnično dovoljena masa vozila nad 3,5 tone.

V napravi v vozilu OBU je trajno shranjena največja tehnično dovoljena masa, ki je bila vpisana ob registraciji vozila. Če se največja tehnično dovoljena masa spremeni zaradi priklopa ali odklopa priklopnika, je treba pred začetkom vožnje v napravi OBU prilagoditi največjo tehnično dovoljeno maso. To velja za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso do vključno 18 ton. Za vozila z maso nad 18 ton je treba dodatno navesti število osi (≤ 3 osi, 4 osi ali ≥ 5 osi).

Upoštevajte naslednje

Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je nastavljena pravilna največja tehnično dovoljena masa (tzGm) vašega vozila ali kombinacije vozil.

Razvrstitev v deklaraciji teže in osi

Masa motornih vozil ali skupine vozil se od vključno 7,5 tone navede v izbirnih korakih po 1,5 tone. Pri tem ni mogoče nastaviti težnostnega razreda, ki je nižji od mase, shranjene v napravi v vozilu. Največja tehnično dovoljena masa za skupine vozil se izračuna iz vsote največje tehnično dovoljene mase posameznih vozil.

* V izbirnih korakih po 1,5 tone

** Pri masi do vključno 18 ton se lahko število osi navede po izbiri, vendar ne vpliva na pristojbino za cestnino.

Težnostni razredi Deklaracija mase* Deklaracija osi**
Neobvezno plačilo cestnine
< 7,5 t
< 7,5 t
(prikaz zaslona „Prost plačila cestnine“)
-
Težnostni razred
od ≥ 7,5 t do < 12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Prikaz zaslona „7,5 t ... 11,99 t“)
-
Težnostni razred
od ≥ 12 t do ≤ 18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Prikaz zaslona „12t ... 18t“)
-
Težnostni razred
> 18 t
> 18 t deklaracija mase ni obvezna
(Prikaz zaslona „> 18 t“)
≤ 3 osi, 4 osi ali ≥ 45 osi
(vnos natančnega števila osi)

Operativni indikator v Nemčiji

Po začetku vožnje se na zaslonu trajno prikaže izbrano območje mase. Tukaj so prikazani štirje primeri:


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 2 osi in sporočilo „DE: Brez plačila cestnine“, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 2 osmi, neobvezno plačilo cestnine < 7,5 tone

Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase od 7,5 do 11,99 ton, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 5 osmi, masa 9 ton

Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase od 12 do 18 ton, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 5 osmi, masa 16,5 ton

Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 5 osi in območje mase nad 18 ton, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 5 osmi, masa > 18 ton

Operativni indikator v Avstriji

V Avstriji – z aktivirano storitvijo za AT (TOLL2GO)


Na zaslonu naprave OBU so prikazane nastavitve 3 osi in storitev AT, sveti zelena lučka LED
Vozilo s 3 osmi

Vnos v napravo OBU

Po zagonu motorja se prikaže nastavljena masa zadnje vožnje. To je lahko največja tehnično dovoljena masa (tzGm), ki je trajno shranjena v napravi v vozilu, ali trenutna največja tehnično dovoljena masa, ki jo je izbral voznik.

Upoštevajte naslednje

  • Ni mogoče nastaviti težnostnega razreda, ki je nižji od največje tehnične dovoljene mase, trajno shranjene v napravi v vozilu.
  • Pri motornih vozilih ali skupinah vozil z največjo tehnično dovoljeno maso nad 18 ton zagotovite, da bo dodatno nastavljeno pravilno število osi.

Letak

Za deljenje in tiskanje: letak vsebuje vse informacije o novih težnostnih razredih.

Letak (PDF, 268 KB)

Na portalu za stranke lahko takoj vidite, kateri razredi osi in težnostni razredi so nastavljeni v napravah OBU vaših vozil. V navodilih je opisano, kako nadaljevati.

Navodila (PDF, 984 KB)

Kratka navodila za voznike tovornih vozil: tako pravilno nastavite težnostni razred in razred osi.

Navodila (PDF, 46 KB)

Več priporočil