Kontrola na državnih cestah

Kontrolni stebri preverjajo upoštevanje obveznega plačila cestnine na državnih cestah.


Tovorno vozilo pelje mimo modrega kontrolnega stebra družbe Toll Collect na državni cesti

Kontrolni stebri preverjajo vozila z obveznim plačilom cestnine, ki se peljejo mimo. Na vseh avtocestah in državnih cestah v Nemčiji je obvezno plačilo cestnine za vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone. V kontrolni centrali se naprej posredujejo samo podatki vozil, pri katerih obstaja sum, da cestnina ni bila plačana ali ni bila pravilno plačana.

Stebri niso radarji za merjenje hitrosti

Za razliko od kontrolnih stebrov na avtocestah zahtevajo stebri bistveno manj prostora in se tako bolje umestijo v okolico. Stebri so tako barvno označeni, da jih ni mogoče zamenjati z radarji za merjenje hitrosti.

Upoštevanje obvezne cestnine na državnih cestah poleg stebrov preverjajo tudi mobilne kontrole Zveznega urada za logistiko in mobilnost.

Informacije o kontroli cestnine za tovorna vozila

Videoposnetek: Steber ni radar za merjenje hitrosti

Videoposnetek: Steber ni radar za merjenje hitrosti

Videoposnetek: Kako deluje kontrolni steber?

Videoposnetek: Kako deluje kontrolni steber?

Vaše kontaktne osebe