Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Vozila z obveznim plačilom cestnine


Dve tovorni vozili, za kateri je cestnina obvezna, vozita drugo za drugim po avtocesti

Določila o obvezni cestnini

V skladu s 1. členom Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah je cestnina obvezna za vsa domača in tuja vozila ali skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso najmanj 7,5 ton, ki

  • so namenjena prevozu blaga (1. alternativa) ali
  • se uporabljajo v ta namen (2. alternativa).

Cestnina je obvezna, če je izpolnjena ena od obeh alternativ.

Obvezna cestnina po 1. alternativi

Obvezna cestnina temelji na splošni uporabi vozila za prevoz blaga na osnovi značilnih vrst vozil in karoserij, kot so vlačilci s polpriklopnikom ali tovorna vozila. Za ta vozila je treba obvezno plačati cestnino, ne glede na to, ali:

  • gre za zasebno vožnjo,
  • se dejansko prevaža blago,
  • se prevaža blago v komercialne ali lastne namene (prevoz za lastne potrebe) ali
  • je zadevno vozilo oproščeno plačevanja davka na motorna vozila.

Obvezna cestnina po 2. alternativi

Cestnina je obvezna tudi za vozila, ki zaradi vrste vozila in karoserij dejansko niso namenjena za cestni proz blaga (npr. samohodni delovni stroji), vendar se uporabljajo za cestni prevoz blaga v skladu z Zakonom o komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG). Pomembno je, ali se blago prevaža v pridobitne namene ali za poslovne potrebe v smislu 1. člena Zakona o komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG) (cestni prevoz blaga ali prevoz za lastne potrebe).

Skupna masa skupine vozil

Pomembna sprememba: Za določanje največje dovoljene skupne mase skupin vozil se od 1. januarja 2019 z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštevajo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla pri obračunu nista več upoštevana.

Oprostitev plačila cestnine

V skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah so določena vozila oproščena plačila cestnine.

Informacije o oprostitvi plačila cestnine

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603