Ceste z obvezno cestnino


Zračni posnetek dveh cest z obvezno cestnino: most državne ceste prečka avtocesto

Cestno omrežje

Obvezno plačilo cestnine v Nemčiji velja na vseh avtocestah, vključno z bencinskimi servisi in počivališči, in na vseh državnih cestah, tudi v naseljih.

Cestno omrežje skupno obsega 51.000 kilometrov.

Iz obveznega plačila cestnine so po točkah 1–3 3. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) izvzeti naslednji odseki državnih avtocest:

  • odsek državne avtoceste A 6 od nemško-francoske meje do priključka Saarbrücken-Fechingen v obeh smereh vožnje,
  • odsek državne avtoceste A 5 od nemško-švicarske meje in nemško-francoske meje do priključka Müllheim/Neuenburg v obeh smereh vožnje,
  • odseki državnih avtocest, za uporabo katerih se zaračunava cestnina po 2. členu Zakona o zasebnem financiranju magistralnih cest z dne 30. avgusta 1994 (Uradni list Zvezne republike Nemčije, I, str. 2243) v trenutno veljavni izdaji.

Uradna tabela

Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM) podatke o uradnem cestnem omrežju z obvezno cestnino objavlja prek spleta. Na naslovu www.mauttabelle.de so v tabelah navedeni vsi odseki z obvezno cestnino.

www.mauttabelle.de

Cestninski atlas

Naš spletni cestninski atlas prikazuje vse ceste z obvezno cestnino.

Na cestninski atlas

Zemljevid

Ta zemljevid Nemčije, ki je na voljo za prenos in tiskanje, prikazuje vse ceste, za katere je trenutno obvezno plačilo cestnine.

Zemljevid cest s cestnino (PDF, 14 MB)

Več priporočil