Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Ceste z obvezno cestnino


Zračni posnetek dveh cest z obvezno cestnino: most državne ceste prečka avtocesto

Cestno omrežje

Obvezno plačilo cestnine v Nemčiji velja na vseh avtocestah, vključno z bencinskimi servisi in počivališči, in na vseh državnih cestah, tudi v naseljih.

Cestno omrežje skupno obsega slabih 51.000 kilometrov.

Iz obveznega plačila cestnine so po točkah 1–3 3. odstavka 1. člena Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) izvzeti naslednji odseki državnih avtocest:

 • odsek državne avtoceste A 6 od nemško-francoske meje do priključka Saarbrücken-Fechingen v obeh smereh vožnje,
 • odsek državne avtoceste A 5 od nemško-švicarske meje in nemško-francoske meje do priključka Müllheim/Neuenburg v obeh smereh vožnje,
 • odseki državne avtoceste, za uporabo katerih se zaračunava cestnina po 2. členu Zakona o zasebnem financiranju magistralnih cest z dne 30. avgusta 1994 (Uradni list Zvezne republike Nemčije, I, str. 2243) v trenutno veljavni izdaji.

Uradna tabela

Zvezni zavod za ceste objavlja podatke o uradnem cestninskem cestnem omrežju v spletu. Na naslovu www.mauttabelle.de so v tabelah navedeni vsi odseki z obvezno cestnino.

www.mauttabelle.de

Cestninski atlas

Naš spletni cestninski atlas prikazuje vse ceste z obvezno cestnino.

Cestninski atlas

Zemljevid

Ta zemljevid Nemčije, ki je na voljo za prenos in tiskanje, prikazuje vse ceste, za katere je trenutno obvezno plačilo cestnine.

Zemljevid cest s cestnino

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

Storitev cestninjenja za Avstrijo


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Tudi v Avstriji se lahko cestnina za tovorna vozila plačuje prek naprave OBU družbe Toll Collect.

Več informacij

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603