Sodba Sodišča Evropske unije o cestnini za tovorna vozila

Berlin,

28. oktobra 2020 je Sodišče Evropske unije na podlagi Direktive EU 1999/62/ES v različici v veljavi od 10. junija 2006 do 14. oktobra 2011, ki jo je predložilo višje upravno sodišče v Münstru, določilo, da se v skladu z izvedenskim mnenjem o stroških infrastrukture iz leta 2007 stroški prometne policije pri pobiranju cestnine za tovorna vozila ne bi smeli zaračunati. Ali in v kakšnem obsegu je za druga obvezna plačila cestnine zunaj spornega časovnega obdobja mogoče uveljavljati pravico do zahtevkov za povračila v zvezi s stroški policije, v sodbi Sodišča Evropske unije ni pojasnjeno.

Podjetje Toll Collect glede morebitnih zahtevkov za povračila trenutno prejema zelo veliko povpraševanj s strani strank v pisni in telefonski obliki. Da bi se v naši službi za pomoč strankam izognili nepotrebnim čakalnim dobam, priporočamo, da upoštevate naslednje informacije:

Za vse registrirane stranke bodo obračunski dokumenti na portalu za stranke še naprej na voljo za prenos 24 mesecev. Pri tem gre za znane mesečne preglede cestnine (Portal za stranke > Obračun > Obračunski dokumenti > Izbira časovnega obdobja > Prikaz dokumentov).

Uporaba našega portala za stranke je mogoča v 14 jezikih. Stranke, ki še nimajo odobrenega dostopa do portala, lahko v službi za pomoč strankam Toll Collect pridobijo aktivacijske kode za prvo prijavo.

Opozarjamo vas, da morate morebitne zahtevke za povračila iz sodbe Sodišča Evropske unije v pisni obliki nasloviti na Zvezni urad za tovorni promet (BAG). Zahtevkov za povračila, ki jih prejme podjetje Toll Collect, ne bomo mogli posredovati Zveznemu uradu za tovorni promet.

Več priporočil