Sprememba pri oprostitvi plačila cestnine za vozila na zemeljski plin


Prikaz goriva v vozilu na zemeljski plin
Berlin,

Od 1. oktobra 2021 bo oprostitev plačila cestnine za tovornjake na zemeljski plin veljala samo za vozila na zemeljski plin, ki so bila tovarniško dobavljena za obratovanje s CNG (Compressed Natural Gas – stisnjen zemeljski plin), LNG (Liquefied Natural Gas – utekočinjen zemeljski plin) ali kot dvogorivni motor z LNG/dizelskim gorivom in so homologirana v skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009. Izpolnjevati morajo emisijski razred Euro VI, proizvajalec pa jih je kot novo vozilo konfiguriral za prevladujoči pogon na zemeljski plin pred prvo odobritvijo po prometni zakonodaji. Za naknadno predelana vozila ali vozila z enim ali več dodatnimi rezervoarji za zemeljski plin, pa tudi za vozila na zemeljski plin, ki ne spadajo v emisijski razred Euro VI, bo oprostitev plačila cestnine prenehala veljati 30. septembra 2021.

Do 30. septembra 2021 je ta vozila še vedno mogoče registrirati pri družbi Toll Collect na seznam vozil, ki so oproščena plačila cestnine, če jih v celoti ali pretežno poganja zemeljski plin. Sem sodijo vozila s pogonom na CNG, LNG ali NG (Natural Gas – zemeljski plin). Plačila cestnine niso oproščena vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas – utekočinjeni naftni plin).

Rezervoarji za zemeljski plin morajo imeti naslednjo najmanjšo prostornino:

  • CNG: vsaj 300 litrov ali 50 kg;
  • LNG: vsaj 300 litrov ali 115 kg;
  • NG: vsaj 300 litrov.

Po 30. septembru 2021 bodo vsa registrirana vozila, naknadno predelana na pogon na zemeljski plin, izbrisana s seznama vozil, ki so oproščena plačila cestnine. Zanje bo od 1. oktobra 2021 obvezno plačilo cestnine. Družba Toll Collect bo o tem obvestila lastnike vozil.

Več priporočil