Naprava OBU: posodobitev obratovalnih podatkov

Berlin,

Če je tovorno vozilo dalj časa mirovalo ali dalj časa ni bilo na poti v Nemčiji, se lahko na zaslonu naprave OBU prikaže sporočilo: „OPERATING DATA INVALID“ (Obratovalni podatki neveljavni). Prav tako se vklopi rdeča lučka LED. Tukaj je opisanih nekaj nasvetov o tem, kako v tem primeru ravnati.

Sporočilo pomeni, da obratovalni podatki (podatki o cestah in tarifah) naprave v vozilu niso več veljavni. V napravo OBU je treba prek radia prenesti najnovejše podatke. To deluje le v Nemčiji.

  • V tem primeru ne izklopite motorja!
  • Ne zapeljite še na cesto z obvezno cestnino.
  • Vozilo ponovno zaženite po približno 10 minutah. Običajno je v tem času naprava OBU naložila nove podatke in lučka LED sveti zeleno.
  • Če se sporočilo še vedno prikazuje, evidentirajte cesto na cestninskem terminalu ali prek spleta. Napravo v vozilu nastavite na „TOLL COLLECTION MANUAL“ (Ročno cestninjenje).
  • Najpozneje po štirih urah ponovno poskusite: ponovno zaženite vozilo, motor pustite vklopljen in ga po približno 10 minutah ponovno zaženite.

Če v napravi OBU še vedno sveti rdeča lučka LED in se še vedno prikazuje sporočilo „OPERATING DATA INVALID“ (Obratovalni podatki neveljavni), stopite v stik z našim servisnim partnerjem.

Iskanje servisnega partnerja

Več priporočil