Prikaz težnostnih razredov v napravi OBU


Naprava OBU, na zaslonu katere sta prikazana razred osi in težnostni razred
Berlin,

Od 1. junija 2018 so v napravah v vozilu vidni novi težnostni razredi

Po naročilu Zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo je družba Toll Collect nadalje razvila cestninski sistem za tovorna vozila in ga tehnično pripravila na obvezno zaračunavanje pristojbin, ki bo do 1. julija 2018 razširjeno na vse državne ceste. V okviru nadaljnjega razvoja je bila ustvarjena tehnična možnost, ki omogoča razlikovanje cestnine po dodatnih težnostnih razredih.

Za razliko od dozdajšnjih težnostnih razredov, ki se ločijo na razrede, proste plačila cestnine (z največjo dovoljeno skupno maso, ki je manjša od 7,5 tone), in razrede z obvezno cestnino (z največjo dovoljeno skupno maso, ki je večja ali enaka 7,5 tone), bodo od 1. junija 2018 v napravah OBU prikazani naslednji težnostni razredi:

  • < 7,5 tone
  • ≥ 7,5 tone–11,99 tone
  • ≥ 12 ton–18 ton
  • > 18 ton

Trenutno veljavne tarife so na voljo na spletni strani www.toll-collect.de in veljajo za avtoceste in državne ceste. Ker bodo ostale v veljavi do nadaljnjega, se napačna izbira in nastavitev težnostnega razreda med 7,5 tone in > 18 ton ne kaznuje.

Dozdajšnje obveznosti sodelovanja voznika ostajajo enake. Če je na poti vozilo z največjo dovoljeno skupno maso, ki je manjša od 7,5 tone, mora voznik izbrati nastavitev „< 7,5 t“, če je vozilo na poti opremljeno s priklopnikom in je njegova največja dovoljena skupna masa 7,5 tone ali več, pa mora voznik izbrati „≥ 7,5 t“ in zanj je obvezno plačilo cestnine. Poleg tega je še vedno treba vnesti trenutno število osi, če se razlikuje od nastavljenega števila osi v OBU.

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) bo v najkrajšem možnem času prilagojen na podlagi novega izvedenskega mnenja o stroških infrastrukture. To bo privedlo do novih cestninskih stopenj in novih obveznosti sodelovanja. Glede na novo izvedensko mnenje o stroških infrastrukture je uvedba novih težnostnih razredov v osnovi mogoča in načrtovana s strani zakonodajalca.

Videoposnetek o novih težnostnih razredih

Spletna navodila za uporabo naprave OBU

Več priporočil