Uspešen začetek cestnin na vseh državnih cestah


Tovornjak pelje pod oranžnim kažipotom na državni cesti.
Berlin,

Od danes je na vseh državnih cestah v Nemčiji plačilo cestnine za motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone obvezno. Nemško cestno omrežje z obvezno cestnino zdaj obsega okoli 52.000 kilometrov avtocest in državnih cest.

Tehnično prilagajanje cestninskega sistema za tovorna vozila je vključevalo samodejno in ročno cestninjenje ter kontrolo. Nadaljnji razvoj je bil uveden postopoma in pravočasno implementiran. Z današnjim začetkom obvezne cestnine na vseh državnih cestah je ta obsežen projekt uspešno zaključen.

Obvezno plačilo cestnine za vse več podjetij

Na podlagi ocen je obvezno plačilo cestnine dodatno določeno za vozila okoli 30.000 podjetij iz različnih panog. Podjetja morajo preveriti, ali imajo v svojem voznem parku vozila ali skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone in se nato odločiti, na kakšen način želijo v prihodnje plačevati cestnino.

Spremembe pri samodejnem postopku evidentiranja

Od oktobra 2017 do konca marca 2018 je okoli 1,1 milijona naprav OBU (naprav v vozilu) za samodejno cestninjenje, vgrajenih v tovorna vozila, postopoma prešlo z decentraliziranega na centralizirano cestninjenje. Naprave v vozilu pošljejo podatke o vožnji in značilnosti vozila, relevantne za cestnino, v obračunski center Toll Collect s časovnim zamikom in v šifrirani obliki. Tam se obračuna cestnina za prevožene odseke ceste z obvezno pristojbino.

V okviru nadaljnjega razvoja so bili pri cestninjenju in kontroli ustvarjeni tehnični pogoji, ki v prihodnje omogočajo razlikovanje cestnine po težnostnih razredih.

Ročni postopek evidentiranja

Izboljšan ročni postopek evidentiranja nudi različne možnosti plačevanja pristojbin za cestnino. Poudarek novega ročnega evidentiranja je na aplikaciji Toll Collect in njeni uporabi v mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Še vedno pa je mogoče evidentiranje izvesti prek stacionarnega računalnika ali na 1100 novih cestninskih terminalih. Novi cestninski terminali dopolnjujejo spletno evidentiranje.

Kontrolni stebri

V prihodnje bodo kontrolni stebri na državnih cestah preverjali, ali se plačevanje obvezne cestnine upošteva. Kontrolni stebri dopolnjujejo mobilne kontrole Zveznega urada za tovorni promet (BAG). Na državnih cestah ne bo kontrolnih mostov. Kontrolni stebri imajo s tehničnega vidika podobne funkcije kot kontrolni mostovi, nameščeni na avtocestah. Okoli 600 kontrolnih stebrov, ki so visoki štiri metre in označeni modro/zeleno, preverja, ali je za mimovozeča vozila obvezno plačilo cestnine in ali je bila pristojbina plačana v skladu s predpisi.

Več priporočil