Nove obveznosti sodelovanja od 1. januarja 2019


Roka na napravi OBU nastavlja težnostni razred in razred osi. Oba podatka sta vidna na zaslonu naprave OBU.
Berlin,

Zakonodajalec 1. januarja 2019 načrtuje uvedbo novih tarif za cestnino za tovorna vozila. Zakonodajni postopek trenutno še ni zaključen, zato še lahko pride do sprememb. V osnutku zakona so opisane nove obveznosti sodelovanja za voznike.

Že od junija 2018 so v napravah v vozilu prisotni težnostni razredi. Do zdaj je bil vnos prostovoljen. Od 1. januarja 2019 je navedba težnostnega razreda v napravi OBU obvezujoča in nujno potrebna. Poleg tega je pri vozilih in skupinah vozil z največjo dovoljeno skupno maso nad 18 ton treba dodatno navesti število osi. Število osi se lahko po izbiri navede tudi pri skupni masi, ki je manjša od največje dovoljene skupne mase. Če se težnostni razred ne nastavi, to vodi v kazenski pregon in izterjavo zneskov cestnine.

Cestninska stopnja

Cestninska stopnja na kilometer je sestavljena iz treh deležev cestninske stopnje za:

  • stroške za infrastrukturo v skladu s težnostnim razredom vozil ali skupin vozil z obveznim plačilom cestnine. Pri največji dovoljeni skupni masi nad 18 ton se dodatno razlikujejo glede na to, ali ima vozilo do 3 osi ali več kot 4 osi,
  • stroške za onesnaževanje zraka glede na emisijski razred,
  • stroške za obremenjevanje okolja s hrupom z 0,002 evra.

Težnostni razredi

Težnostni razredi sem razlikujejo na sledeči način:

≥ 7,5 tone–11,99 tone
≥ 12 ton–≤ 18 ton
> 18 ton z do 3 osmi
> 18 ton s 4 in več osmi

Pomembno obvestilo

Za določanje največje dovoljene skupne mase skupin vozil se z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštevajo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata.

V primeru vprašanj stopite v stik z našo službo za pomoč strankam na telefonski številki 0800 2222 628 (v Nemčiji) ali 008000 2222 628 (zunaj Nemčije).

Oglejte si videoposnetek o tej temi

Več priporočil