Pogon na zemeljski plin: upoštevanje pogojev za oprostitev plačila cestnine

Berlin,

Od 1. januarja 2019 so vozila s pogonom na zemeljski plin oproščena plačila cestnine za tovorna vozila. Oprostitev plačila cestnine velja do 31. decembra 2020. Zvezni urad za tovorni promet je zdaj natančno določil pogoje za oprostitev plačila cestnine.

V osnovi mora imeti vozilo pogon na NG (Natural Gas – zemeljski plin), CNG (Compressed Natural Gas – stisnjen zemeljski plin) ali LNG (Liquefied Natural Gas – utekočinjen zemeljski plin). Mogoči so bivalentni pogoni, pri čemer se mora pogon na zemeljski plin pretežno uporabljati pri normalnem obratovanju vozila. Na zahtevo je treba prevladujočo uporabo pogona na zemeljski plin dokazati z ustreznimi dokumenti.

Od 1. oktobra 2019 bodo bivalentna vozila na zemeljski plin oproščena plačila cestnine le, če bo mogoče dokazati, da je najmanjša prostornina rezervoarja za zemeljski plin (en večji ali več manjših rezervoarjev skupaj) 300 litrov oziroma 115 kg za utekočinjen zemeljski plin. Če se dokaže najmanjša zahtevana prostornina rezervoarja, se domneva, da se pogon na zemeljski plin pretežno uporablja pri normalnem obratovanju vozila. Temu lahko v posameznih primerih oporeka Zvezni urad za tovorni promet (BAG). Bivalentnih vozil na zemeljski plin, ki ne dosegajo najmanjše zahtevane prostornine rezervoarja (300 litrov oz. 115 kg pri LNG), družba Toll Collect ne bo registrirala kot vozila, oproščena plačila cestnine. Registracije, ki so bile opravljene pred 1. oktobrom 2019 in ne dosegajo najmanjše zahtevane velikosti, bodo izbrisane.

Vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas – utekočinjen naftni plin) niso oproščena plačila cestnine.

Za dodatne informacije se obrnite na Zvezni urad za tovorni promet.

www.bag.bund.de

Več priporočil