Sprememba pri oprostitvi plačila cestnine za vozila na zemeljski plin


Prikaz goriva v vozilu na zemeljski plin
Berlin,

Od 1. oktobra 2019 bodo bivalentna vozila na zemeljski plin oproščena plačila cestnine le, če bo mogoče dokazati, da je najmanjša prostornina rezervoarja za zemeljski plin 300 litrov oziroma 115 kg za utekočinjen zemeljski plin. Pri tem je zahtevo za prostornino mogoče izpolniti z enim velikim ali več manjšimi rezervoarji.

Če se dokaže najmanjša zahtevana prostornina rezervoarja, se domneva, da se pogon na zemeljski plin pretežno uporablja pri normalnem obratovanju vozila. Temu lahko v posameznih primerih oporeka Zvezni urad za tovorni promet (BAG).

Bivalentnih vozil na zemeljski plin, ki ne izpolnjujejo zahteve za najmanjšo prostornino rezervoarja, družba Toll Collect ne bo registrirala kot vozila, oproščena plačila cestnine. Registracije takšnih vozil, opravljene pred 1. oktobrom 2019, bodo izbrisane.

Vozila s pogonom na zemeljski plin so od 1. januarja 2019 oproščena plačila cestnine za tovorna vozila. Oprostitev plačila cestnine velja do 31. decembra 2020. Vozila s pogonom na LPG (Liquefied Petroleum Gas – utekočinjen naftni plin) niso oproščena plačila cestnine.

Za dodatne informacije se obrnite na Zvezni urad za tovorni promet.

www.bag.bund.de

Več priporočil