Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Pravne podlage


Prometni znak opozarja na obvezno cestnino

Pravne podlage za pobiranje cestnine

Zakon o cestnini in uredbe o cestnini tvorijo pravni okvir za pobiranje cestnine za tovorna vozila glede na prevoženo razdaljo. Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), ki je stopil v veljavo 19. julija 2011, na primer določa, za katera vozila in na katerih zveznih magistralnih cestah je treba plačati cestnino, kako se cestnina pobira in kako se kontrolira.

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah pooblašča zvezno vlado, da s pravno uredbo določi višino cestnine. Do sprejetja nove uredbe o višini cestnine se višina cestnine določa v skladu s prilogo k Zakonu o cestnini na zveznih magistralnih cestah. Uredbo o cestnini ureja vse podrobnosti pobiranja cestnine za tovorna vozila.

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603