Pravne podlage


Prometni znak opozarja na obvezno cestnino

Pravne podlage za pobiranje cestnine

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), zakon o cestnini in nekatere uredbe tvorijo pravni okvir za pobiranje cestnine za tovorna vozila glede na prevoženo razdaljo. Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), ki je stopil v veljavo 19. julija 2011, na primer določa, za katera vozila in na katerih zveznih magistralnih cestah je treba plačati cestnino, kako se cestnina pobira in kako se kontrolira. Uredbe urejajo vse podrobnosti pobiranja cestnine za tovorna vozila.