Pravne podlage


Prometni znak opozarja na obvezno cestnino

Pravne podlage za pobiranje cestnine

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) določa, za katera vozila in na katerih zveznih magistralnih cestah je treba plačati cestnino, kako se cestnina pobira in kako se kontrolira. Veljati je začel 19. julija 2011 in je bil od takrat večkrat spremenjen. Uredbe urejajo vse podrobnosti pobiranja cestnine za tovorna vozila.