Navodila Bosch Windshield

3. Prekinjeno pobiranje cestnine

Sporočilo „TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (Pobiranje cestnine prekinjeno) z diagnostično kodo se prikaže, če pride do tehnične okvare naprave OBU.

V tem primeru se obrnite na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

Napaka: Popravite vnesene podatke

Naprava v vozilu za samodejni sistem pobiranja cestnine v primeru okvare ne deluje. Zato se v Nemčiji evidentirajte ročno prek spletnega evidentiranja ali aplikacije Toll Collect. V Avstriji morate v tem primeru kupiti škatlico GO.