Navodila Bosch Windshield

4. Prekinjeno pobiranje cestnine v Nemčiji

Sporočilo „DE: TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (DE Pobiranje cestnine prekinjeno) z diagnostično kodo se prikaže, če pride do tehnične okvare naprave OBU.

To sporočilo, ki se začne z „DE:“, je pomembno samo za pobiranje cestnine v Nemčiji. V tem primeru se obrnite na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

V Avstriji lahko kljub temu sporočilu o napaki brez težav še naprej plačujete cestnino, če se sporočilo o napaki prikaže šele po prepoznanem vstopu v Avstrijo. Še naprej bodite pozorni na potrebne zvočne signale, ko prečkate kontrolno točko v Avstriji.

Napaka: Popravite vnesene podatke

Naprava v vozilu v Nemčiji ni pripravljena za obratovanje Zato se v Nemčiji evidentirajte ročno prek spletnega evidentiranja, aplikacije Toll Collect ali na cestninskem terminalu. V Avstriji lahko kljub temu sporočilu brez težav še naprej plačujete cestnino.