Splošno

 • Zahteve nemške zvezne vlade za cestninski sistem v Nemčiji so visoke:

  Cestninski sistem mora

  • prepoznati določeno cestno omrežje z obvezno cestnino (okoli 13.000 kilometrov državnih avtocest in 38.000 kilometrov državnih cest) in samo tam zaračunati cestnino. To cestno omrežje mora biti kadar koli razširljivo;
  • pri zaračunavanju pristojbin upoštevati emisijski razred ter razred osi in težnostni razred tovornega vozila;
  • ponujati tehnične pogoje za vpeljavo drugih razredov pristojbin, ki upoštevajo na primer čas in kraj vožnje;
  • biti sistem prostega pretoka, ki obračuna cestnino brez postankov in zastojev;
  • biti dvojni sistem, ki s samodejno in z ročno različico evidentiranja zagotavlja, da lahko cestno omrežje z obvezno cestnino uporabljajo vsi vozniki tovornih vozil brez diskriminacije;

  Poleg tega mora cestninski sistem izpolnjevati tehnične pogoje, pod katerimi lahko podpira tudi druge sisteme v Evropi.

  Sistem Toll Collect ustreza vsem tem zahtevam s samodejno različico evidentiranja na osnovi inovativnih tehnologij Global Positioning System (GPS) in mobilnega omrežja ter z ročnim sistemom na osnovi aplikacije in spleta.

 • Za razliko od sistema vinjet se pri cestninskem sistemu obračunavajo in zbirajo pristojbine glede na cestne odseke. Sistem poleg tega zagotavlja, da prometni tok med pobiranjem cestnine ni oviran. V nasprotju z običajnimi sistemi ne zahteva Toll Collect niti omejitev hitrosti in ustavljanja vozil niti obveznosti vožnje po določenih voznih pasovih.

  Cestninski sistem kot dvojni sistem poleg tega nudi dve možnosti evidentiranja: samodejno evidentiranje prek naprave v vozilu in ročno evidentiranje prek aplikacije ali spleta.

  Sistem samodejnega evidentiranja temelji na inovativni kombinaciji tehnologije mobilnega omrežja (GSM) in satelitskega lokacijskega sistema GPS (Global Positioning System). Osrednja enota samodejnega evidentiranja je naprava v vozilu On-Board Unit (OBU), ki prek satelitskega signala določa položaj in prevoženo pot tovornega vozila. Naprava OBU pošlje te podatke o vožnji in značilnosti, specifične za vozilo, v obračunski center s časovnim zamikom in v šifrirani obliki. Šele v obračunskem centru družbe Toll Collect sledi dodelitev podatkov o vožnji cestnemu omrežju z obvezno cestnino. Cestnina za ceste z obvezno cestnino se nato v obračunskem centru obračuna na podlagi značilnosti, specifičnih za vozilo.

  Družba Toll Collect kot alternativo nudi možnost ročnega evidentiranja prek aplikacije ali spleta. Postopek je podoben nakupu vozne karte. Voznik vnese vse pomembne podatke o vozilu in določi čas začetka ter izhodiščni kraj in cilj vožnje. Pri izračunu poti se na osnovi voznikovih navedb upoštevajo omejitve dostopa, specifične za vozilo, npr. zapore ali omejitve mase vozila.

 • Najpreprostejši način uporabe cestninskega sistema je samodejno evidentiranje prek naprave v tovornem vozilu, ki se imenuje On-Board Unit (OBU). Registrirajte svoje podjetje in vozila na portalu za stranke družbe Toll Collect. Potrdilo o registraciji prejmete za posamezno tovorno vozilo. Če so vsi podatki o vozilu pravilno vneseni, se lahko s pooblaščenim servisnim partnerjem družbe Toll Collect dogovorite glede termina za vgradnjo naprave v vozilu.

  Več informacij o evidentiranju prek naprave OBU

  Alternativni način samodejnega sistema je ročno evidentiranje. Ta način je še posebej primeren za voznike in voznice tovornih vozil ter prevozna podjetja, ki redko opravljajo vožnje po Nemčiji. Omogoča evidentiranje načrtovane vožnje prek aplikacije Toll Collect ali spleta. Za evidentiranje ni potrebna predhodna registracija.

  Več informacij:

 • Najhitrejši in najenostavnejši način je spletna registracija uporabnikov na portalu za stranke. Postopek registracije se opravi v nekaj minutah. Vse funkcije na portalu za stranke, na primer seznam neobračunanih voženj, lahko začnete uporabljati takoj.

 • Sistem Toll Collect je zasnovan tako, da s svojimi tehničnimi možnostmi omogoča tudi podporo drugih cestninskih sistemov. Med drugim sodelujemo z avstrijskim upravljavcem cestnin ASFINAG. Prijavite se v storitev TOLL2GO. Nato za poravnavo cestnine v Nemčiji in Avstriji potrebujete le še napravo v vozilu – On-Board Unit družbe Toll Collect.

  TOLL2GO
 • Če ima vaše vlečno vozilo največjo dovoljeno skupno maso vsaj 7,5 tone, je zanj obvezno plačilo cestnine. Za maso pod 7,5 tone cestnina ni obvezna.

 • Ko vozilo s prikolico preseže največjo dovoljeno skupno maso 7,5 tone, je zanj obvezno plačilo cestnine. V tem primeru mora biti pri navedbi mase pred začetkom vožnje izbran pravilni težnostni razred (< 7,5 t, ≥ 7,5–11,99 t, ≥ 12–18 t ali > 18 t), ki ga potrdite z gumbom „OK“. Največja dovoljena skupna masa se pri tem nastavi v izbirnih korakih po 1,5 tone. Težnostnega razreda, ki je nižji od največje dovoljene skupne mase, shranjene v napravi OBU, ni mogoče nastaviti. Po začetku vožnje je na zaslonu naprave OBU trajno prikazan izbrani težnostni razred. Za določanje največje dovoljene skupne mase se največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštejejo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla pri obračunu nista več upoštevana.

  Če je vozilo na poti brez prikolice, je treba pred začetkom vožnje pri izbiri mase izbrati „< 7,5 t“.

 • Tovorna vozila, ki so bila naknadno opremljena s sistemom za zmanjšanje emisij, zaradi te sodobne tehnologije z nizkimi izpusti plačajo bistveno manj kot vozila, ki oddajajo visoke emisije. Zato lahko vozila v emisijskem razredu S2 v kombinaciji z razredom zmanjšanja emisij delcev 1, 2, 3, ali 4 uporabljajo cenejše cestninske stopnje kategorije C. Za vozila v emisijskem razredu S3 v kombinaciji z razredom zmanjšanja emisij delcev 2, 3, ali 4 velja tarifa kategorije B.

 • Sedemmestno številko stranke (prej: številko uporabnika) najdete na primer v pregledu cestnine v desnem zgornjem kotu in na vseh naših dopisih.

 • Naša brezplačna klicna številka je dosegljiva skoraj povsod po svetu. Te storitve ne podpirajo samo nekatere države in ponudniki. Za te je na voljo številka: +49 30 25291303. Pri klicu nastanejo stroški v skladu s pogoji ponudnika fiksnega ali mobilnega omrežja.

 • Emisijski razred tovornega vozila, ki je registrirano v Nemčiji ali tujini, se lahko določi in dokaže na različne načine. Podrobne informacije o tem najdete v priročniku za določanje emisijskih razredov Zveznega urada za logistiko in mobilnost. Če imate vprašanja v zvezi s podatki v brošuri, se obrnite neposredno na Zvezni urad za logistiko in mobilnost na telefonski številki +49 (0) 221-5776-0.

  Priročnik za določanje emisijskih razredov (PDF, 59 KB)
 • Spremembe podatkov o obratovanju in vozilu nam sporočite pravočasno.

  Plačilni postopek lahko spremenite na portalu za stranke. Spremembo pravne oblike vašega podjetja nam sporočite pisno. Potrebne obrazce najdete v središču za prenose.

  Središče za prenose

  Vaši kontaktni podatki, kot so naslov, telefonska številka, kontaktna oseba in e-poštni naslov, lahko spremenite na portalu za stranke. Tam lahko tudi odjavite vozila in spremenite naslednje podatke o vozilu: registrsko številko vozila, emisijski razred, število osi, identifikacijsko številko vozila, skupno maso in državo, v kateri je vozilo registrirano.

  Portal za stranke
 • Po uspešni „registraciji uporabnika“ prejmete glavno kodo PIN.

  Glavna koda PIN je namenjena za preverjanje pristnosti registrirane stranke. Potrebujete jo pri telefonskih stikih s službo za pomoč strankam in za spremembo podatkov.

 • Cestninska stopnja na kilometer je sestavljena iz treh delov:

  • deleža stroškov za infrastrukturo glede na razred osi in težnostni razred,
  • deleža za onesnaževanje zraka glede na emisijski razred,
  • enotnega deleža za obremenjevanje okolja s hrupom.

  V cestninskem sistemu za tovorna vozila razlikujemo med štirimi razredi osi:

  • Razred osi 1 = 2 osi
  • Razred osi 2 = 3 osi
  • Razred osi 3 = 4 osi
  • Razred osi 4 = 5 osi ali več

  Od 1. januarja 2019 za določanje cestninske stopnje šele od največje dovoljene skupne mase več kot 18 ton razlikujemo med naslednjimi razredi osi:

  • > 18 ton z do 3 osmi ali
  • > 18 ton od 4 osi.

  V podrobni navedbi voženj se lahko razred osi razbere iz tarifnega opisa.

  Pojasnjena podrobna navedba voženj (PDF, 189 KB)
 • Težnostni razred je merilo za določanje tarif cestnine. Trenutno velja delitev po naslednjih težnostnih razredih:

  • < 7,5 t
  • ≥ 7,5–11,99 tone
  • ≥ 12–18 ton
  • > 18 ton, do 3 osi
  • > 18 ton, od 4 osi

  Če je vozilo na poti brez prikolice, se upošteva največja dovoljena skupna masa vlečnega vozila. Če se na vlečno vozilo priklopi prikolica, se upošteva vsota obeh največjih dovoljenih skupnih mas. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla od 1. januarja 2019 pri obračunu največje dovoljene skupne mase nista več upoštevani.

  V napravi OBU je trajno shranjena največja dovoljena skupna masa, ki jo je stranka navedla ob registraciji. Pri priklopu ali odklopu prikolice je treba maso vedno prilagoditi pred začetkom vožnje. Skupne mase, ki bi bila nižja od največje dovoljene skupne mase, navedene ob registraciji, ni mogoče nastaviti.

  V podrobni navedbi voženj se lahko težnostni razred razbere iz tarifnega opisa.

  Pojasnjena podrobna navedba voženj (PDF, 189 KB)

Več priporočil