Samodejno evidentiranje

 • Naprava v vozilu (On-Board Unit – OBU) se vklopi samodejno ob zagonu motorja. Voznik mora pred vsako vožnjo preveriti, ali je nastavljena pravilna največja tehnično dovoljena masa, pri vozilih nad 18 t pa tudi, ali je nastavljeno pravilno število osi. Če ni, je treba podatke prilagoditi. Naprava OBU prek satelitskih signalov GPS prepozna, kje je vozilo, ter pošlje te podatke o vožnji in značilnosti, specifične za vozilo, v obračunski center s časovnim zamikom in v šifrirani obliki. V obračunskem centru družbe Toll Collect sledi dodelitev podatkov cestnemu omrežju z obvezno cestnino. Cestnina za ceste z obvezno cestnino se nato v obračunskem centru obračuna na podlagi meril za določanje tarif, specifičnih za vozilo (razred osi, težnostni razred, emisijski razred in emisijski razred CO₂).

 • Najprej se morate registrirati kot uporabnik cestninskega sistema družbe Toll Collect. Nato registrirate svoja vozila. Ko je to opravljeno, se obrnite na enega od naših servisnih partnerjev. Imena in naslove najdete tukaj .

 • Naprava OBU se lahko namesti prek tako imenovanega vgradnega okvirja. Servisni partner vam lahko svetuje in nato naroči vgradni okvir za vgradnjo naprave OBU. Druga možnost je, da iz vozila odstranite napravo, ki je morda ne potrebujete tako nujno, in v prosti standardni predelek za radio vgradite napravo OBU.

 • Družba Toll Collect napravo v vozilu zagotovi brezplačno, naprava pa ostane last družbe Toll Collect GmbH.

  Stranka krije stroške za

  • vgradnjo naprave v vozilu,
  • demontažo ob koncu poslovnega odnosa,
  • zamenjavo registrske oznake (če je potrebna) in spremembo podatkov o vozilu, ki so pomembni za cestnino,
  • prihod in odhod ter čakanje v okviru zgoraj opisanih del, pa tudi pri tehnično pogojenih pisnih zahtevah družbe Toll Collect ali Zveznega urada za logistiko in mobilnost (BALM) za preverjanje.

  Z obsežno mrežo servisnih partnerjev in časom vgradnje naprave OBU, ki traja do štiri ure, so vzpostavljeni vsi pogoji, da se stroški vgradnje čim bolj zmanjšajo.

 • Če so vozila že predhodno opremljena, kar velja za več kot polovico tovornih vozil, traja vgradnja v povprečju manj kot eno uro. Če vozilo ni predhodno opremljeno, traja do štiri ure.

 • Poleg naprave On-Board Unit (OBU) družbe Toll Collect se lahko vzporedno montirajo tudi naprave v vozilu drugih sistemov. Preizkusi z napravami OBU švicarskih in avstrijskih sistemov so pokazali: Medsebojnega negativnega vplivanja na delovanje različnih naprav ni. Pogoj je, da se za mesto in položaj naprav upoštevajo zahteve o dovoljenju in smernice glede montaže. Za več informacij se obrnite na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

 • Če naprava OBU preneha delovati med vožnjo, se morate ob prvi priložnosti ročno evidentirati. To lahko storite prek aplikacije v pametnem telefonu ali pri špedicijski pisarni prek spletnega evidentiranja. V vašem interesu je, da se zaradi popravila naprave v vozilu čim prej obrnete na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

 • Ni zelo verjetno, da bi izpadel celotni sistem GPS, saj se po vsem svetu uporablja v komercialne namene z letnimi prihodki več milijard ameriških dolarjev in je nujno potreben na področjih, kot sta civilni letalski in ladijski promet. Če bi sistem GPS kljub temu izpadel, lahko celotni tovorni promet uporabi ročni način evidentiranja prek aplikacije ali spleta.

 • Če se pri tovornem vozilu, ki ima vgrajeno napravo v vozilu, spremeni mednarodna oznaka države ali registrska številka vozila, lahko na portalu za stranke izvedete zamenjavo registrske oznake. Za to potrebujete kopijo 1. dela prometnega dovoljenja.

  Po spremembi podatkov prejmete pisno potrdilo.

 • Če želite pri tovornem vozilu, ki ima vgrajeno napravo v vozilu, spremeniti podatke o vozilu, lahko spremembo podatkov v vozilu izvedete na portalu za stranke.

  Po spremembi podatkov prejmete pisno potrdilo.

 • To sporočilo o napaki ima lahko različne vzroke. Pojasnila k sporočilom na zaslonu naprave OBU so na voljo v Navodila za uporabo (PDF, 5 MB) naprav v vozilu.

 • V vaši napravi v vozilu smo odkrili tehnično nepravilnost, ki bi lahko vplivala na zajem v sistemu samodejnega pobiranja cestnine. S preverjanjem želimo preprečiti, da bi vas urad BALM po nepotrebnem kontroliral ali da vaša cestnina ne bi bila pravilno zajeta. Stroške servisnega partnerja za preverjanje ali zamenjavo naprave prevzame družba Toll Collect. Če naprava v vozilu kaže znake poškodbe, si družba Toll Collect pridržuje pravico, da stranki zaračuna stroške za napravo v vozilu ali njene dele.

 • Naprava v vozilu ni pripravljena za obratovanje. Za to sporočilo o napaki so različni vzroki. Pojasnila k sporočilom na zaslonu naprave OBU so na voljo v Navodila za uporabo (PDF, 5 MB) naprav v vozilu.

 • Na voljo imate dve možnosti:

  • Vozilo predate drugemu uporabniku cestninskega sistema. V portalu za stranke lahko postopek predaje vozila z napravo v vozilu izvedete za posamezna vozila ali celotne vozne parke.
  • Pred prodajo ali zamenjavo vozila mora napravo v vozilu demontirati servisni partner. Po demontaži pri nas zaprosite za odjavo vozila.

 • O izgubi nas nemudoma obvestite po faksu ali po pošti. V primeru kraje je treba napravo v vozilu blokirati. Pokličite našo dežurno telefonsko številko ter pripravite številko stranke in glavno kodo PIN. Upoštevajte, da je naprava v vozilu last družbe Toll Collect, zato v primeru izgube ali poškodbe uveljavljamo odškodnino.

 • V podporo ugotavljanju položaja GPS v napravi v vozilu se uporabljajo dodatni senzorji za določanje položaja (določanje položaja na sprego z žiroskopom in signalom merilnika hitrosti). To je postopek, ki je neodvisen od določanja položaja s sistemom GPS. Naprava stalno medsebojno primerja rezultate obeh postopkov. S tem se prepoznavanje cestninskih odsekov še izboljša. Omogoči se celo, da lahko sistem za kratek čas deluje brez sistema GPS.

Več priporočil