Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Samodejno evidentiranje

Kako deluje naprava v vozilu oziroma OBU?

Naprava v vozilu (On-Board Unit – OBU) se vklopi samodejno ob zagonu motorja. Voznik mora pred vsako vožnjo preveriti, ali je nastavljena pravilna največja dovoljena skupna masa, pri vozilih nad 18 ton pa tudi, ali je nastavljeno pravilno število osi. Če ni, je treba podatke prilagoditi. Naprava OBU prek satelitskih signalov GPS prepozna, kje je vozilo, ter pošlje te podatke o vožnji in značilnosti, specifične za vozilo, v obračunski center s časovnim zamikom in v šifrirani obliki. V obračunskem centru družbe Toll Collect sledi dodelitev podatkov cestnemu omrežju z obvezno cestnino. Cestnina za ceste z obvezno cestnino se nato v obračunskem centru obračuna na podlagi meril za določanje tarif, specifičnih za vozilo (razred osi, težnostni razred in emisijski razred).

Če se odločim za samodejni sistem, kje lahko dobim napravo v vozilu?

Imena in naslovi servisnih partnerjev so navedeni tukaj.

Uporabljati želim samodejni postopek, vendar nimam prostega standardnega predelka za radio. Kaj naj storim?

Naprava OBU se lahko namesti prek tako imenovanega vgradnega okvirja. Servisni partner vam lahko svetuje in nato naroči vgradni okvir za vgradnjo naprave OBU. Druga možnost je, da iz vozila odstranite napravo, ki je morda ne potrebujete tako nujno, in v prosti standardni predelek za radio vgradite napravo OBU.

Koliko stane naprava v vozilu?

Družba Toll Collect napravo v vozilu zagotovi brezplačno, naprava pa ostane last družbe Toll Collect GmbH.

Stranka krije stroške za

 • vgradnjo naprave v vozilu,
 • demontažo ob koncu poslovnega odnosa,
 • zamenjavo registrske oznake (če je potrebna) in spremembo podatkov o vozilu, ki so pomembni za cestnino,
 • prihod in odhod ter čakanje v okviru zgoraj opisanih del, pa tudi pri tehnično pogojenih pisnih zahtevah družbe Toll Collect ali Zveznega urada za tovorni promet (BAG) za preverjanje.

Z obsežno mrežo servisnih partnerjev in časom vgradnje naprave OBU, ki traja do štiri ure, so vzpostavljeni vsi pogoji, da se stroški vgradnje čim bolj zmanjšajo.

Kako dolgo traja vgradnja naprave v vozilu?

Če so vozila že predhodno opremljena, kar velja za več kot polovico tovornih vozil, traja vgradnja v povprečju manj kot eno uro. Če vozilo ni predhodno opremljeno, traja do štiri ure.

Ali se lahko poleg naprave OBU montirajo še drugi sistemi?

Poleg naprave On-Board Unit (OBU) družbe Toll Collect se lahko vzporedno montirajo tudi naprave v vozilu drugih sistemov. Preizkusi z napravami OBU švicarskih in avstrijskih sistemov so pokazali: Medsebojnega negativnega vplivanja na delovanje različnih naprav ni. Pogoj je, da se za mesto in položaj naprav upoštevajo zahteve o dovoljenju in smernice glede montaže. Za več informacij se obrnite na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

Kaj naj storim, če naprava v vozilu preneha delovati?

Če naprava OBU preneha delovati med vožnjo, se morate ob prvi priložnosti ročno evidentirati. To lahko storite prek aplikacije v pametnem telefonu ali pri špedicijski pisarni prek spletnega evidentiranja. V vašem interesu je, da se zaradi popravila naprave v vozilu čim prej obrnete na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

Ali se je mogoče v primeru izpada sistema GPS izogniti plačilu?

Ni zelo verjetno, da bi izpadel celotni sistem GPS, saj se po vsem svetu uporablja v komercialne namene z letnimi prihodki več milijard ameriških dolarjev in je nujno potreben na področjih, kot sta civilni letalski in ladijski promet. Če bi sistem GPS kljub temu izpadel, lahko celotni tovorni promet uporabi ročni način evidentiranja prek aplikacije ali spleta.

Kaj se zgodi, če tovorno vozilo z napravo v vozilu (OBU) prejme novo registrsko številko?

Če se pri tovornem vozilu, ki ima vgrajeno napravo v vozilu, spremeni mednarodna oznaka države ali registrska številka vozila, lahko na portalu za stranke izvedete zamenjavo registrske oznake. Za to potrebujete kopijo 1. dela prometnega dovoljenja.

Po spremembi podatkov prejmete pisno potrdilo.

Kako lahko spremenim podatke v napravi v vozilu (OBU)?

Če želite pri tovornem vozilu, ki ima vgrajeno napravo v vozilu, spremeniti podatke o vozilu, lahko spremembo podatkov v vozilu izvedete na portalu za stranke.

Po spremembi podatkov prejmete pisno potrdilo.

Na zaslonu naprave OBU se prikaže sporočilo „Toll Collection interrupted“ (Motnje pri pobiranju cestnine). Kaj to pomeni?

To sporočilo o napaki ima lahko različne vzroke. Pojasnila k sporočilom na zaslonu naprave OBU so na voljo v navodilih za uporabo naprav v vozilu.

Od družbe Toll Collect sem prejel(a) odredbo o preverjanju. Kaj to pomeni?

V vaši napravi v vozilu smo odkrili tehnično nepravilnost, ki bi lahko vplivala na zajem v sistemu samodejnega pobiranja cestnine. S preverjanjem želimo preprečiti, da bi vas Zvezni urad za tovorni promet (BAG) po nepotrebnem kontroliral ali da vaša cestnina ne bi bila pravilno zajeta. Stroške servisnega partnerja za preverjanje ali zamenjavo naprave prevzame družba Toll Collect. Če naprava v vozilu kaže znake poškodbe, si družba Toll Collect pridržuje pravico, da stranki zaračuna stroške za napravo v vozilu ali njene dele.

Sporočilo na zaslonu javlja, da je naprava OBU blokirana. Kaj to pomeni?

Naprava v vozilu ni pripravljena za obratovanje. Za to sporočilo o napaki so različni vzroki. Pojasnila k sporočilom na zaslonu naprave OBU so na voljo v navodilih za uporabo naprav v vozilu.

Na kaj je treba biti pozoren pri prodaji ali zamenjavi vozila, če je vgrajena naprava v vozilu?

Pred prodajo ali zamenjavo vozila mora napravo v vozilu demontirati servisni partner. Po demontaži pri nas zaprosite za odjavo vozila.

Kaj naj storim, če je bilo moje vozilo ukradeno ali uničeno v prometni nesreči?

O izgubi nas nemudoma obvestite po faksu ali po pošti. V primeru kraje je treba napravo v vozilu blokirati. Pokličite našo dežurno telefonsko številko ter pripravite številko uporabnika in glavno kodo PIN. Upoštevajte, da je naprava v vozilu last družbe Toll Collect, zato v primeru izgube ali poškodbe uveljavljamo odškodnino.

Ali poteka določanje položaja tovornih vozil pri samodejnem načinu samo prek sistema GPS?

V podporo ugotavljanju položaja GPS v napravi v vozilu se uporabljajo dodatni senzorji za določanje položaja (določanje položaja na sprego z žiroskopom in signalom merilnika hitrosti). To je postopek, ki je neodvisen od določanja položaja s sistemom GPS. Naprava stalno medsebojno primerja rezultate obeh postopkov. S tem se prepoznavanje cestninskih odsekov še izboljša. Omogoči se celo, da lahko sistem za kratek čas deluje brez sistema GPS.

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

Evidentiranje z napravo OBU


Voznik tovornjaka upravlja napravo OBU v tovornjaku.

Več informacij

Storitev cestninjenja za Avstrijo


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

Tudi v Avstriji se lahko cestnina za tovorna vozila plačuje prek naprave OBU družbe Toll Collect.

Več informacij

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603