Vozila na zemeljski plin so oproščena plačila cestnine

S 1. oktobrom 2021 je bila na novo urejena oprostitev plačila cestnine za vozila na zemeljski plin.

Več informacij
  • Za to je treba izpolniti ustrezno zahtevo in jo predložiti s potrebnimi dokumenti.

    Zahteva
  • Pri promoviranju vozil na zemeljski plin gre za naložbo v varstvo podnebja. Zato je treba zagotoviti, da je pogonska tehnologija vozil sodobna in odprta za prihodnost ter obratovanje s konvencionalnimi gorivi ni mogoče ali pa je zmanjšano.

  • Veljajo običajni predpisi. Odločajo podatki v prometnem dovoljenju ali podatki proizvajalca.