Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Povračilo cestnine

Za vožnje v obdobju od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 je možno povračilo ustreznega deleža cestnine.

Več informacij

Kaj moram upoštevati pri zahtevku za povračilo?

Pravica obstaja šele, ko zakon začne veljati, torej od 1. oktobra 2021.

Pravica je omejena na obdobje od 28. oktobra 2020 do vključno 30. septembra 2021. Zahtevo je treba predložiti šele po predložitvi vseh pregledov cestnine za celotno obdobje. Poskrbite, da so zahteva in predloženi dokumenti popolni. Podrobnosti najdete na spletni strani Zveznega urada za tovorni promet (BAG).

www.bag.bund.de

Kje lahko zahtevam povračilo?

Zvezni urad za tovorni promet (BAG) je na spletni platformi pravočasno zagotovil elektronski obrazec, s katerim je treba vložiti zahtevo.

Na platformo

Katere dokumente moram priložiti zahtevi?

Zahteva mora vsebovati preglede cestnin za vožnje, ki so navedene v zahtevi, kontrolni obrazec in pooblastilo v primeru zastopanja. Podrobne navedbe voženj ne smejo biti priložene zahtevi. Je pa v zahtevi treba za namen preverjanja verodostojnosti zahteve navesti prevožene kilometre glede na registrsko številko vozila in težnostni razred. Za izračun uporabnik potrebuje podrobne navedbe voženj v svojem uporabniškem računu; zato jih je treba hraniti za obdobje zahteve. Na en obrazec zahtevka je mogoče navesti vožnje za največ 20 registrskih številk vozila.

Nimam nobenih podrobnih navedb voženj, ki bi jih lahko priložil. Kje jih lahko pridobim?

Podrobne navedbe voženj za zadnje tri mesece boste prejeli od družbe Toll Collect. Podrobne navedbe voženj so na voljo v vašem uporabniškem računu.

Zvezni urad za tovorni promet (BAG) ne potrebuje podrobnih navedb voženj. Če pa je mogoče, mora prosilec v zahtevi za namen preverjanja verodostojnosti zahteve navesti prevožene kilometre glede na registrsko številko vozila in težnostni razred. Vendar to ni obvezen pogoj za zahtevo.

Nisem shranil vseh/nobene podrobne navedbe voženj za obdobje od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021. Imam kljub temu pravico do povračila?

Za oddajo zahteve potrebujete le preglede cestnine.

Je pa v zahtevku za povračilo stroškov treba za namen preverjanja verodostojnosti zahteve navesti prevožene kilometre glede na registrsko številko vozila in težnostni razred. Te navedbe kilometrov najdete le v podrobnih navedbah voženj, ne pa tudi v pregledih cestnin. Zato morate voditi evidenco podrobnih navedb voženj. Tudi če navedbe kilometrov v zahtevi za povračilo stroškov ostanejo odprte, lahko vlogo oddate prek spletne platforme na domači strani Zveznega urada za tovorni promet (BAG).

Zakaj lahko družba Toll Collect posreduje podrobne navedbe voženj za nazaj le do 120 dni?

Podrobne navedbe voženj se izbrišejo po 120 dneh. Do tega trenutka so pregledi cestnine plačani in ni bilo reklamacije. Ta uredba izhaja iz Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), ki prav tako ureja brisanje podatkov.

Kje lahko dobim podrobne navedbe voženj, ki so starejše od 120 dni?

Uporabnik mora za preverjanje verodostojnosti navesti prevožene kilometre na težnostni razred (zlasti v primerih spremembe lastništva z isto registrsko številko vozila), za to pa mora v svojem uporabniškem računu uporabiti svoje podrobne navedbe voženj, ki jih lahko razvrsti in sešteje. Ti podatki so v pomoč pri obdelavi. Niso pa obvezni. Zahtevani so pregledi cestnine, ki zajemajo celotno obdobje zahteve.

Koliko časa imam za vlogo zahtevka za vračilo?

Zahtevo lahko vložite do 31. decembra 2023.

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 008000 222 26 28 *
Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603