Povračilo cestnine

Za vožnje v obdobju od 28. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 je možno povračilo ustreznega deleža cestnine za tovorna vozila.

Več informacij
 • Pravica obstaja šele, ko zakon začne veljati, torej od 1. oktobra 2021.

  Pravica je omejena na obdobje od 28. oktobra 2020 do vključno 30. septembra 2021. Zahtevo je treba predložiti šele po predložitvi vseh pregledov cestnine za celotno obdobje. Poskrbite, da so zahteva in predloženi dokumenti popolni. Podrobnosti najdete na spletni strani urada BALM.

  www.balm.bund.de
 • Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM) je na spletni platformi pripravil elektronski obrazec, s katerim je treba vložiti zahtevek.

  Na platformo
 • Zahteva mora vsebovati preglede cestnin za vožnje, ki so navedene v zahtevi, kontrolni obrazec in pooblastilo v primeru zastopanja. Podrobne navedbe voženj ne smejo biti priložene zahtevi. Je pa v zahtevi treba za namen preverjanja verodostojnosti zahteve navesti prevožene kilometre glede na registrsko številko vozila in težnostni razred. Za izračun uporabnik potrebuje podrobne navedbe voženj v svojem uporabniškem računu; zato jih je treba hraniti za obdobje zahteve. Na en obrazec zahtevka je mogoče navesti vožnje za največ 20 registrskih številk vozila.

 • Podrobne navedbe voženj za zadnje tri mesece boste prejeli od družbe Toll Collect. Podrobne navedbe voženj so na voljo v vašem uporabniškem računu.

  Urad BALM ne potrebuje podrobnih navedb voženj.Če pa je mogoče, mora prosilec v zahtevi za namen preverjanja verodostojnosti zahteve navesti prevožene kilometre glede na registrsko številko vozila in težnostni razred. Vendar to ni obvezen pogoj za zahtevo.

 • Za oddajo zahteve potrebujete le preglede cestnine.

  Je pa v zahtevku za povračilo stroškov treba za namen preverjanja verodostojnosti zahteve navesti prevožene kilometre glede na registrsko številko vozila in težnostni razred. Te navedbe kilometrov najdete le v podrobnih navedbah voženj, ne pa tudi v pregledih cestnin. Zato morate voditi evidenco podrobnih navedb voženj. Tudi če navedbe kilometrov v zahtevi za povračilo stroškov ostanejo odprte, lahko vlogo oddate prek spletne platforme na domači strani urada BALM.

 • Podrobne navedbe voženj se izbrišejo po 120 dneh. Do tega trenutka so pregledi cestnine plačani in ni bilo reklamacije. Ta uredba izhaja iz Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG), ki prav tako ureja brisanje podatkov.

 • Uporabnik mora za preverjanje verodostojnosti navesti prevožene kilometre na težnostni razred (zlasti v primerih spremembe lastništva z isto registrsko številko vozila), za to pa mora v svojem uporabniškem računu uporabiti svoje podrobne navedbe voženj, ki jih lahko razvrsti in sešteje. Ti podatki so v pomoč pri obdelavi. Niso pa obvezni. Zahtevani so pregledi cestnine, ki zajemajo celotno obdobje zahteve.

 • Zahtevek je mogoče vložiti do 31. decembra 2023.