Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Pogosta vprašanja

Ali poteka določanje položaja tovornih vozil pri samodejnem načinu samo prek sistema GPS?

V podporo ugotavljanju položaja GPS v napravi v vozilu se uporabljajo dodatni senzorji za določanje položaja (določanje položaja na sprego z žiroskopom in signalom merilnika hitrosti). To je postopek, ki je neodvisen od določanja položaja s sistemom GPS. Naprava stalno medsebojno primerja rezultate obeh postopkov. S tem se prepoznavanje cestninskih odsekov še izboljša. Omogoči se celo, da lahko sistem za kratek čas deluje brez sistema GPS.

Kako natančno je določanje položaja s sistemom GPS?

Več položajev sistem določi z natančnostjo približno desetih metrov. Na vseh kritičnih mestih, na primer tam, kjer vzporedno potekajo ceste, za katera cestnina ni obvezna, in ceste z obvezno cestnino, pošiljajo podporni znaki dodatne podatke o položaju v napravo v vozilu in natančneje izvedejo določitev položaja.

Ali lahko cestninski sistem uporablja tudi podatke o položaju prihodnjega satelitskega sistema Galileo?

Sistem Toll Collect je zasnovan tako, da deluje tudi s sistemom Galileo. Ta evropski satelitski sistem je trenutno v izgradnji in naj bi se po zagonu primarno uporabljal za komercialne in znanstvene namene.

Družba Toll Collect si je s tem prizadevala, da bi bilo prek naprave v vozilu načeloma mogoče priklicati tudi storitve z dodano vrednostjo. Ali so naprave tehnično primerne za to?

Družba Toll Collect je bila pooblaščena za izgradnjo in obratovanje sistema za elektronsko beleženje cestnine za težki tovorni promet v Nemčiji. Storitve prometne telematike niso del tega naročila in niso ponujene. Družba Toll Collect pa je tehnične možnosti naprave uredila tako, da bi bilo pozneje teoretično mogoče, da bi prejemale storitve prometne telematike. Naprave družbe Toll Collect bi lahko nato delovale tudi za povečanje učinkovitosti pri delovnih postopkih špediterjev – toda samo, če zvezna vlada poda soglasje za izgradnjo tega trga za telematiko in so izpolnjeni pogoji, ki jih je postavila Evropska komisija.

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603