Pogosta vprašanja

  • V podporo ugotavljanju položaja GPS v napravi v vozilu se uporabljajo dodatni senzorji za določanje položaja (določanje položaja na sprego z žiroskopom in signalom merilnika hitrosti). To je postopek, ki je neodvisen od določanja položaja s sistemom GPS. Naprava stalno medsebojno primerja rezultate obeh postopkov. S tem se prepoznavanje cestninskih odsekov še izboljša. Omogoči se celo, da lahko sistem za kratek čas deluje brez sistema GPS.

  • Več položajev sistem določi z natančnostjo približno desetih metrov. Na vseh kritičnih mestih, na primer tam, kjer vzporedno potekajo ceste, za katera cestnina ni obvezna, in ceste z obvezno cestnino, pošiljajo podporni znaki dodatne podatke o položaju v napravo v vozilu in natančneje izvedejo določitev položaja.

  • Sistem Toll Collect je zasnovan tako, da deluje tudi s sistemom Galileo. Ta evropski satelitski sistem je trenutno v izgradnji in naj bi se po zagonu primarno uporabljal za komercialne in znanstvene namene.

  • Družba Toll Collect je bila pooblaščena za izgradnjo in obratovanje sistema za elektronsko beleženje cestnine za težki tovorni promet v Nemčiji. Storitve prometne telematike niso del tega naročila in niso ponujene. Družba Toll Collect pa je tehnične možnosti naprave uredila tako, da bi bilo pozneje teoretično mogoče, da bi prejemale storitve prometne telematike. Naprave družbe Toll Collect bi lahko nato delovale tudi za povečanje učinkovitosti pri delovnih postopkih špediterjev – toda samo, če zvezna vlada poda soglasje za izgradnjo tega trga za telematiko in so izpolnjeni pogoji, ki jih je postavila Evropska komisija.

Vaše kontaktne osebe