Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Družba Toll Collect se bo udeležila svetovnega kongresa ITS World Congress

Berlin, 8. 10. 2021

Družba Toll Collect se bo udeležila svetovnega kongresa ITS World Congress, ki se bo začel prihodnji ponedeljek v Hamburgu. Ponudnik tehnoloških storitev se bo prvič predstavil kot zvezno podjetje. Predstavljen bo nadaljnji razvoj ročnega evidentiranja z novo aplikacijo TollNow, ki olajša knjiženje prek pametnega telefona in omogoča voznikom(-cam) večjo prožnost. Družba Toll Collect bo poleg tega prikazala, kakšno dodano vrednost lahko cestninski podatki ustvarijo za boljše upravljanje prometa in kako bo v prihodnje delovala centralna storitev za plačevanje cestnine. Trajnostnost je tudi za družbo Toll Collect splošna tema. Obsega vse od strokovnih tem do elementov za večkratno uporabo pri stojnici ter opustitve tiskanega informativnega gradiva.

Aplikacija TollNow

Družba Toll Collect predstavlja nadaljnji razvoj že obstoječega ročnega evidentiranja prek pametnih telefonov in tablic. Aplikacija TollNow omogoča prožnejšo in udobnejše ročno evidentiranje. Trenutno nujno predhodno knjiženje poti v ročnem postopku ni več potrebno in tako tudi ni nujno, da voznik vozi po poti, ki ustreza knjiženju. Aplikacija TollNow omogoča načrtovanje poti v realnem času na pametnem telefonu. Kot doslej se uporablja lastni pametni telefon in tudi deklaracija vozila ostaja enaka. S pritiskom na tipko se začne vožnja. Z aplikacijo ravno tako kot v avtomatiziranem postopku svobodno izbirate poti prek naprave OBU. Ko prispete na cilj, zadostuje le pritisk na tipko, da ročno zaključite vožnjo. Znesek za pot z obvezno cestnino se takoj prikaže. Razen pametnega telefona ni potreba nadaljnja strojna oprema. Aplikacija bo predvidoma na voljo od leta 2023.

Platforma za cestninjenje v prihodnosti

Družba Toll Collect razvija platformo za cestninjenje v prihodnosti. Cestninski sistem se bo odprt na različnih vmesnikih. Tako pri cestninjenju in tudi pri zagotavljanju podatkov v zvezi s cestninjenjem, skladnih z zahtevami varstva podatkov, nastane v podatkovnih prostorih in obračunskih sistemih strank, platforma za cestninjenje, usmerjena v prihodnost.

Kot prvi pomemben vmesnik te platforme za cestninjenje bo v začetku leta 2022 uvedena centralna storitev za plačevanje cestnine. Zvezni urad za tovorni promet (BAG) je družbi Toll Collect naročil razvoj storitve cestninjenja. V tesnem sodelovanju z Nemškim zveznim uradom je nastala rešitev, ki omogoča ponudnikom evropskega elektronskega cestninjenja (European Electronic Toll System – EETS), registriranim v Nemčiji, centralno prepoznavanje in določanje cestnine. S tem se zagotavlja enotno cestninjenje vseh strank pri vsakem zaračunavanju cestnine v nemškem omrežju. Družba Toll Collect je kot nemško zvezno podjetje nevtralen partner ponudnikov EETS in zagotavlja enotno visoke standarde kakovosti.

Vsi ponudniki EETS v Nemčiji lahko od začetka leta 2022 naprej storitev sprva uporabljajo prostovoljno, po letu 2026 pa bo njena uporaba zakonsko obvezna.

Dodana vrednost z anonimiziranimi cestninskimi podatki

Anonimizirani cestninski podatki omogočajo podrobna spoznanja o težkem tovornem prometu s tovornimi in kombiniranimi vozili z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 t naprej na nemških magistralnih cestah. Najnovejša sprememba Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) ustvarja osnovo za uporabo anonimiziranih podatkov za statistične namene in boljše upravljanje prometa. Družba Toll Collect z animacijo pokaže, katere statistične informacije je mogoče izpeljati iz cestninskih podatkov. Tako je denimo vidno, da 80 odstotkov prometa, za katerega se plačuje cestnina, poteka po približno 20 odstotkih cestnega omrežja. Prav tako je vidno vedenje voznikov na cestnem omrežju, za katerega se plačuje cestnina: to se nanaša tudi na vstope in izstope na nemških mejah, vožnje po posameznih odsekih cest ali regionalne posebnosti.

Trajnostnost

Trajnostnost je ena od treh stebrov, ki jo je družba Toll Collect leta 2020 sprejela kot novi vzor. Podjetje je na dobri poti k celovitemu razumevanju trajnostnosti in doseganju integriranega upravljanja trajnostnosti. Družba Toll Collect je opredelila načela trajnostnega vodenja podjetja in s certificiranim sistemom upravljanja usmerja vse dejavnosti k ciljem kakovosti, informacijske varnosti, varstva okolja, skladnosti in upravljanja tveganja. V letošnjem letu je izšlo prvo poročilo podjetja o trajnostnosti, ki daje prvi pregled.

Sejemska stojnica je bila načrtovana čim bolj v skladu z okoljskimi vidiki. Od okolju prijaznih barv za tisk stenskih tapet, razstavnih eksponatov za večkratno uporabo pa vse do opustitve tiskanega informativnega gradiva. S hitroodzivnimi kodami , vključene v stojnici, ki vodijo do mikro strani.

Kontakt

Tiskovni urad

Telefon: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605