Nova tarifa za cestnino od 1. januarja 2023


Tovornjak pelje mimo kontrolnega mostu na avtocesti
Berlin,

Od 1. januarja 2023 veljajo v Nemčiji nove tarife za cestnino za tovorna vozila. Zlasti deleži cestninske stopnje za onesnaževanje zraka in obremenjevanje okolja s hrupom se bodo v nasprotju z dosedanjo prakso od januarja naslednje leto razlikovali po težnostnem razredu.

Zunanji stroški izračunani na temelju dejanskih stroškov

Vse države članice Evropske unije morajo pri zaračunavanju cestnine za težki tovorni promet upoštevati Direktivo 1999/62/ES. V skladu s tem se za infrastrukturne pristojbine uporabijo stroški gradnje, delovanja, vzdrževanja in širitve infrastrukture. Trenutno veljavne cestninske stopnje so določene z izvedenskim mnenjem o stroških infrastrukture.

Konec marca 2022 je začela veljati spremenjena Direktiva 1999/62/ES. Spremenjena Direktiva ne prikazuje več najvišjih vrednosti za stroške onesnaževanja zraka in obremenitve s hrupom, temveč le referenčne vrednosti. Višina teh deležev cestninske stopnje lahko zdaj temelji na dejanskih stroških, nastalih zaradi onesnaževanja zraka in obremenjevanja okolja s hrupom v zadevni državi članici. Referenčne vrednosti so tako lahko presežene.

Na tem temelju je nastalo novo izvedensko mnenje o stroških infrastrukture za Nemčijo, ki velja za obdobje 2023 do 2027. Od začetka leta 2023 sprejeta nacionalna zakonodaja za uporabnike cestninske infrastrukture v Nemčiji bo zaračunavala dejanske stroške onesnaževanja zraka in obremenjevanja okolja s hrupom.

Kontakt

Veselimo se vašega klica ali e-poštnega sporočila.

Tiskovni urad

Vaše kontaktne osebe