Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Tehnične spremembe in novosti v cestninskem sistemu za tovorna vozila


Tovornjak vozi po državni cesti

Berlin, 9. 1. 2018

Družba Toll Collect tehnično pripravlja cestninski sistem za tovorna vozila na nove izzive, ki jih s sabo prinaša širitev obveznega zaračunavanja pristojbin na vse državne ceste. Na vseh avtocestah in skoraj 40.000 kilometrih državnih cest v Nemčiji je od 1. julija 2018 obvezno plačilo cestnine za motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone. Nadaljnji tehnični razvoj zadeva tako možnosti evidentiranja kot tudi kontrolo na državnih cestah.

Samodejni postopek evidentiranja

Najpomembnejše sporočilo za podjetja, katerih vozila so opremljena z napravo v vozilu (napravo OBU): v prihodnje boste lahko še naprej uporabljali naprave, ne da bi morali vozila odpeljati v servisno delavnico.

Od konca oktobra je v teku prehod z dozdajšnjega decentraliziranega cestninjenja na centralizirano cestninjenje. Od pomladi 2018 bo za vse naprave OBU, ki jih je skupaj skoraj 1,2 milijona, uvedeno centralno cestninjenje. Cestnina se ne bo več obračunavala v napravi v vozilu, temveč centralno v obračunskem centru. To je nujno potrebno, saj se v prihodnjem zelo velikem, cestnem omrežju, še posebej na državnih cestah, spremembe odvijajo bistveno hitreje – npr. gradbišča ali cestne blokade. S tem je treba podatke o cestah, ki so osnova za obračun cestnine, prilagoditi veliko hitreje kot prej.

Za stranke družbe Toll Collect bo prehod z decentraliziranega na centralizirano pobiranje cestnine opazen z novim prikazom na OBU. Na zaslonu se bodo med vožnjo prikazali število osi, v kateri državi je tovorno vozilo z obvezno cestnino (DE, AT) in navedba mase ≥7,5 tone. Pripravljenost naprave v vozilu za pobiranje cestnine bo nakazala zelena lučka LED. Doslej običajnega zvočnega signala pri vožnji po odseku ceste in prikaza zneska cestnine ne bo več.

Ročni postopek evidentiranja

Nadaljnje razvito ročno evidentiranje za plačevanje cestnine vsaki stranki nudi ustrezen dostop. Bilo je izboljšano in prilagojeno tako, da je bolj prijazno do strank. Različni načini evidentiranja omogočajo registriranim in neregistriranim strankam plačilo cestnine do 24 ur vnaprej.

Evidentiranje je mogoče v spletu prek stacionarnega računalnika ali mobilno prek pametnega telefona in tabličnega računalnika. Uporabi se lahko katera koli naprava, ki omogoča dostop do interneta. Spletno evidentiranje podpira najpogostejše brskalnike. Poleg tega je mogoče evidentiranje izvesti na pribl. 1100 cestninskih terminalih, katerih gradnja se je začela decembra 2017.

Spomladi 2018 pa bo na voljo še aplikacija za enostavnejše evidentiranje prek pametnega telefona in tabličnega računalnika. Na voljo bo za običajne brskalnike.

Nove storitve za stranke

Novost je, da je evidentiranje prek spleta zdaj mogoče tudi za neregistrirane stranke. Neregistrirane stranke si lahko ustvarijo račun evidentiranja, v katerem lahko shranijo pogosto uporabljene ceste in vozila ter plačilna sredstva.

Da bi bilo plačevanje prek tabličnega računalnika in pametnega telefona enostavno in nezapleteno, je družba Toll Collect kot nadomestilo za plačevanje z gotovino uvedla kartico „paysafecard“. Kartico Paysafecard je mogoče dobiti v številnih prodajalnah, poštnih uradih, kioskih in prek spleta.

Doslejšnje evidentiranje prek spleta ukinjeno

Doslejšnji ročni sistem evidentiranja bo postopoma opuščen. Z uvedbo novega spletnega evidentiranja je bilo staro evidentiranje prek spleta ukinjeno. Zato podatki za dostop do starega sistema evidentiranja prek spleta niso več veljavni. Stranke, ki so že registrirane pri družbi Toll Collect, lahko za novo spletno evidentiranje uporabljajo podatke za dostop do portala za stranke.

Stari cestninskih terminali postopoma odstranjeni

Stari cestninskih terminali bodo do konca maja 2018 postopoma odstranjeni oz. bo njihovo delovanje opuščeno. Hkrati bo nameščenih približno 1100 novih terminalov. Novi cestninski terminali bodo postavljeni v Nemčiji in na mejnih območjih sosednjih držav v bližini priključnih mest, na parkiriščih za tovornjake, počivališčih in bencinskih servisih. Na preostalih starih terminalih je do konca maja 2018 še mogoče izvesti evidentiranje.

Upoštevanje postopka pri storniranju

Načeloma je treba upoštevati, da se ceste, ki so bile evidentirane prek starega ročnega postopka, lahko stornirajo samo na starih cestninskih terminalih, ki so še na voljo. Ceste, ki so bile evidentirane prek novega ročnega postopka, se lahko stornirajo na novih terminalih in prek spletnega evidentiranja. Pri naprednejšem novem ročnem postopku se lahko ceste evidentirajo in stornirajo na vse načine evidentiranja. Tudi to je dodatna izboljšava dozdajšnjega ročnega postopka evidentiranja.

Kontrola na državnih cestah

Gradnja kontrolnih stebrov na državnih cestah se je začela. Do sredine leta 2018 naj bi okoli 600 kontrolnih stebrov dopolnjevalo mobilne kontrole Zveznega urada za tovorni promet. Kontrolni stebri na državnih cestah so stacionarne naprave, ki so postavljene ob cestišču. Stebri na mimovozečem vozilu kontrolirajo, ali je zanj treba obvezno plačati cestnino, ali je naprava OBU pripravljena na pobiranje cestnine ter ali je voznik pravilno navedel število osi.

Kontrolni stebri imajo s tehničnega vidika podobne funkcije kot kontrolni mostovi, nameščeni na avtocestah. Ko vozilo pelje mimo kontrolnega stebra, ta posname fotografijo sprednjega in stranskega dela vozila ter tablice. Pri samodejnem postopku OBU kontrolnemu stebru pošlje nastavljene podatke in podatke, shranjene na OBU. Za pravilnost posredovanih podatkov so odgovorna transportna podjetja in vozniki.

Kontrolni stebri niso radarji za merjenje hitrosti

Udeleženci v prometu lahko kontrolne stebre od radarjev za merjenje hitrosti v obliki stebrov razlikujejo po tem, da so pobarvani modro in zeleno ter visoki štiri metre.

Izbira mest

Odseke cest, kamor se namestijo kontrolni stebri, določi Zvezni urad za tovorni promet. Na izbranih cestah vozijo številna tovorna vozila, za katera je obvezno plačilo cestnine. Družba Toll Collect preverja okoli 30 meril za določanje, kje natančno naj se ob določenem odseku postavi posamezni kontrolni steber.

Kontakt

Tiskovni urad

Telefon: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r605