Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Prikaz težnostnih razredov v napravi OBU


Naprava OBU, na zaslonu katere sta prikazana razred osi in težnostni razred

Berlin, 23. 5. 2018

Od 1. junija 2018 so v napravah v vozilu vidni novi težnostni razredi

Po naročilu Zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo je družba Toll Collect nadalje razvila cestninski sistem za tovorna vozila in ga tehnično pripravila na obvezno zaračunavanje pristojbin, ki bo do 1. julija 2018 razširjeno na vse državne ceste. V okviru nadaljnjega razvoja je bila ustvarjena tehnična možnost, ki omogoča razlikovanje cestnine po dodatnih težnostnih razredih.

Za razliko od dozdajšnjih težnostnih razredov, ki se ločijo na razrede, proste plačila cestnine (z največjo dovoljeno skupno maso, ki je manjša od 7,5 tone), in razrede z obvezno cestnino (z največjo dovoljeno skupno maso, ki je večja ali enaka 7,5 tone), bodo od 1. junija 2018 v napravah OBU prikazani naslednji težnostni razredi:

  • < 7,5 tone
  • ≥ 7,5 tone–11,99 tone
  • ≥ 12 ton–18 ton
  • > 18 ton

Trenutno veljavne tarife so na voljo na spletni strani www.toll-collect.de in veljajo za avtoceste in državne ceste. Ker bodo ostale v veljavi do nadaljnjega, se napačna izbira in nastavitev težnostnega razreda med 7,5 tone in > 18 ton ne kaznuje.

Dozdajšnje obveznosti sodelovanja voznika ostajajo enake. Če je na poti vozilo z največjo dovoljeno skupno maso, ki je manjša od 7,5 tone, mora voznik izbrati nastavitev „< 7,5 t“, če je vozilo na poti opremljeno s priklopnikom in je njegova največja dovoljena skupna masa 7,5 tone ali več, pa mora voznik izbrati „≥ 7,5 t“ in zanj je obvezno plačilo cestnine. Poleg tega je še vedno treba vnesti trenutno število osi, če se razlikuje od nastavljenega števila osi v OBU.

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) bo v najkrajšem možnem času prilagojen na podlagi novega izvedenskega mnenja o stroških infrastrukture. To bo privedlo do novih cestninskih stopenj in novih obveznosti sodelovanja. Glede na novo izvedensko mnenje o stroških infrastrukture je uvedba novih težnostnih razredov v osnovi mogoča in načrtovana s strani zakonodajalca.

Videoposnetek o težnostnih razredih

Kontakt

Tiskovni urad

Telefon: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603