Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine te spletne strani ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Čez štiri tedne začne veljati cestnina za tovorna vozila na vseh državnih cestah

Berlin, 1. jun. 2018

Tehnične priprave za razširitev cestnine za tovorna vozila potekajo skladno z načrtom. Za pobiranje cestnine na vseh državnih cestah je bil cestninski sistem za tovorna vozila tehnično dodatno razvit. Razvoj je vključeval samodejno in ročno cestninjenje ter kontrolo. Tako se bo lahko cestnina za tovorna vozila od 1. julija 2018 v Nemčiji zaračunavala na vseh državnih cestah. Trenutno je v Nemčiji na avtocestah in izbranih državnih cestah obvezno plačilo cestnine za tovorna vozila z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone na približno 15.000 kilometrih avtocest. Z razširitvijo obveznega plačila cestnine na vse državne ceste od sredine leta se bo cestno omrežje z obvezno cestnino povečalo na okoli 52.000 kilometrov.

Na podlagi ocen je obvezno plačilo cestnine dodatno določeno za vozila okoli 30.000 podjetij iz najrazličnejših panog. Podjetja morajo preostali čas do 1. julija 2018 izkoristiti, da preverijo, ali imajo v svojem voznem parku vozila ali skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone, in se nato odločiti, na kakšen način želijo v prihodnje plačevati cestnino.

Samodejni postopek evidentiranja

Cestninjenje prek samodejnega postopka evidentiranja z napravo v vozilu je kot prej najpreprostejši način za plačevanje pristojbine. Od oktobra 2017 do konca marca 2018 je okoli 1,1 milijona naprav OBU (naprav v vozilu) za samodejno cestninjenje postopoma prešlo z decentraliziranega na centralizirano cestninjenje. Naprave v vozilu pošljejo podatke o vožnji in značilnosti vozila, relevantne za cestnino, v obračunski center Toll Collect s časovnim zamikom in v šifrirani obliki. Tam se obračuna cestnina za prevožene odseke ceste z obvezno pristojbino. Informacije o posameznih vožnjah si lahko prevozniški podjetniki in vozniki ogledajo na portalu za stranke v razdelku „Neobračunane vožnje“ najpozneje po 48 urah, praviloma pa prej. Če so za posamezne vožnje in stranke v napravi OBU določena stroškovna mesta, je dodelitev pozneje enostavnejša.

Novi težnostni razredi so vidni od 1. junija 2018

V okviru nadaljnjega razvoja je bila ustvarjena tehnična možnost, ki omogoča razlikovanje cestnine po dodatnih težnostnih razredih.

Od 1. junija 2018 so v napravah v vozilu vidni novi težnostni razredi

  • < 7,5 tone
  • ≥ 7,5 tone–11,99 tone
  • ≥ 12 ton–18 ton
  • > 18 ton

V napravi v vozilu se največja dovoljena skupna masa, ki jo navedete pri registraciji, trajno shrani. Pri priklopu ali odklopu prikolice je treba maso vedno prilagoditi.

Trenutno veljavne cestninske stopnje bodo za zdaj veljale tudi pod 1. juliju 2018. Napačna izbira in nastavitev težnostnega razreda med 7,5 tone in > 18 ton se zato začasno ne kaznuje. Obveznosti sodelovanja voznika začasno ostajajo enake. Poleg tega je treba vnesti trenutno število osi, če se razlikuje od števila osi v OBU. Veljavne tarife si lahko ogledate na spletni strani www.toll-collect.de in veljajo za avtoceste in državne ceste.

Zakon o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) bo v najkrajšem možnem času prilagojen na podlagi novega izvedenskega mnenja o stroških infrastrukture. To bo privedlo do novih cestninskih stopenj in novih obveznosti sodelovanja. Glede na novo izvedensko mnenje o stroških infrastrukture je uvedba novih težnostnih razredov v osnovi mogoča in načrtovana s strani zakonodajalca.

Ročni postopek evidentiranja

Izboljšan ročni postopek evidentiranja nudi različne možnosti plačevanja pristojbin za cestnino. Nespremenjeno ostaja to, da je treba cestnino plačati pred začetkom vožnje. Ročno evidentiranje je mogoče v aplikaciji Toll Collect v mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Še vedno pa je mogoče evidentiranje izvesti prek stacionarnega računalnika ali na 1100 novih cestninskih terminalih. Novi cestninski terminali dopolnjujejo spletno evidentiranje.

Intuitiven sistem menija, ki je enostaven za uporabo, strankam omogoča hitro in varno plačevanje cestnine. Uporabniški vmesnik je ves čas enak, ne glede na to, ali stranka za evidentiranje uporablja pametni telefon, tablični računalnik, stacionarni računalnik ali cestninski terminal. Prilagodi se posamezni napravi in olajša upravljanje. Evidentiranje je mogoče opraviti v nemščini, angleščini, francoščini in poljščini.

Vsaka stranka lahko ročno evidentiranje izvaja na kateri koli razpoložljiv način, ne da bi se morala pred tem registrirati pri družbi Toll Collect. Poleg tega novo ročno evidentiranje neregistriranim strankam nudi dodatno storitev: Če izvedete vplačilo v računu evidentiranja, lahko shranite vozila, ki jih pogosto ročno evidentirate, ceste, po katerih se pogosto vozite, ter plačilna sredstva.

Kontrolni stebri

V prihodnje bodo kontrolni stebri na državnih cestah preverjali, ali se plačevanje obvezne cestnine upošteva. Kontrolni stebri dopolnjujejo mobilne kontrole Zveznega urada za tovorni promet (BAG). Na državnih cestah ne bo kontrolnih mostov. Kontrolni stebri imajo s tehničnega vidika podobne funkcije kot kontrolni mostovi, nameščeni na avtocestah. Okoli 600 kontrolnih stebrov, ki so visoki štiri metre in označeni modro/zeleno, preverja, ali je za mimovozeča vozila obvezno plačilo cestnine in ali je bila pristojbina plačana v skladu s predpisi.

Kontakt

Tiskovni urad

Telefon: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 32.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603