Uspešen začetek cestnin na vseh državnih cestah


Državni sekretar Steffen Bilger govori na prireditvi ob začetku cestninjenja na državnih cestah
Berlin,

Od danes je na vseh državnih cestah v Nemčiji plačilo cestnine za motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone obvezno. Nemško cestno omrežje z obvezno cestnino zdaj obsega okoli 52.000 kilometrov avtocest in državnih cest. Parlamentarni državni sekretar pri zveznem ministru za promet in digitalno infrastrukturo Steffen Bilger se je sinoči pri upravljavcu cestnine Toll Collect v Berlinu prepričal o začetku izvajanja razširjene cestnine, skladnem z načrtu.

Zvezni minister za promet Andreas Scheuer: „Izvajanje cestnine za tovorna vozila na vseh državnih cestah se lahko začne pravočasno. V obdobju med letoma 2018 in 2022 bomo letno v povprečju zbrali 7,2 milijarde evrov prihodkov od cestnine, ki jih bomo vložili v sodobne in varne ceste po vsej Nemčiji. To je letno 2,5 milijarde več kot doslej. Od tega ne bodo imela korist samo naša podjetja, ki so odvisna od zmogljive infrastrukture, temveč tudi vsi vozniki avtomobilov.“

Tehnično prilagajanje cestninskega sistema za tovorna vozila je vključevalo samodejno in ročno cestninjenje ter kontrolo. Nadaljnji razvoj je bil uveden postopoma in pravočasno implementiran. Z današnjim začetkom obvezne cestnine na vseh državnih cestah je ta obsežen projekt uspešno zaključen. Hanns-Karsten Kirchmann, predsednik vodstva družbe Toll Collect GmbH: „Izziv je bil uspešno izvesti večplasten projekt v skladu z zahtevami in pravočasno zagotoviti normalno obratovanje v skladu s kakovostjo in zanesljivostjo, ki smo ju bili vajeni doslej. Obe nalogi so sodelavci družbe Toll Collect suvereno opravili. Znova so dokazali, kako prilagodljiv je cestninski sistem in s kako velikim znanjem na podlagi izkušenj razpolaga družba Toll Collect.

Večerne prireditve pri družbi Toll Collect na trgu Potsdamer Platz so se udeležili tudi predstavniki delničarjev upravljavca cestnine.

Dr. Thomas Kremer, član uprave družbe Deutsche Telekom Ag, pristojen za Toll Collect, je pohvalil uspešnost družbe Toll Collect: „Sodelavci družbe Toll Collect so znova dokazali, da lahko velike IT-projekte izvedejo v skladu z rokom in v okviru dogovorjenega proračuna. Družba Deutsche Telekom podpira to vrhunsko tehnologijo, narejeno v Nemčiji. Cestninsko poslovanje je za Telekom pomemben gradnik celotnega IT-področja. Uvrstiti se želimo med najboljše upravljavce cestnine v Evropi.“

Tom Schneider, vodja finančnih storitev za Evropo v družbi Daimler AG, je poudaril tehnološko vodilno vlogo cestninskega sistema: „Sodelavci družbe Toll Collect že od začetka delovanja sistema neprestano in z visoko kakovostjo nadalje razvijajo ta satelitsko podprt cestninski sistem. Tako je bilo mogoče ta zelo zapleten projekt razširitve uspešno izvesti v le 24 mesecih.“

Jérôme Lejeune, izvršni direktor za cestnine pri družbi VINCI Highways in predhodno odgovorna oseba za družbo Toll Collect je spomnil: „Družba Toll Collect vedno znova prikazuje, kako zelo je usposobljena za področje cestnine. Verjamemo v prihodnost družbe Toll Collect GmbH!“

Obvezno plačilo cestnine za vse več podjetij

Na podlagi ocen je obvezno plačilo cestnine dodatno določeno za vozila okoli 30.000 podjetij iz različnih panog. Podjetja morajo preveriti, ali imajo v svojem voznem parku vozila ali skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od vključno 7,5 tone in se nato odločiti, na kakšen način želijo v prihodnje plačevati cestnino.

Spremembe pri samodejnem postopku evidentiranja

Od oktobra 2017 do konca marca 2018 je okoli 1,1 milijona naprav OBU (naprav v vozilu) za samodejno cestninjenje, vgrajenih v tovorna vozila, postopoma prešlo z decentraliziranega na centralizirano cestninjenje. Naprave v vozilu pošljejo podatke o vožnji in značilnosti vozila, relevantne za cestnino, v obračunski center Toll Collect s časovnim zamikom in v šifrirani obliki. Tam se obračuna cestnina za prevožene odseke ceste z obvezno pristojbino.

V okviru nadaljnjega razvoja so bili pri cestninjenju in kontroli ustvarjeni tehnični pogoji, ki v prihodnje omogočajo razlikovanje cestnine po težnostnih razredih.

Ročni postopek evidentiranja

Izboljšan ročni postopek evidentiranja nudi različne možnosti plačevanja pristojbin za cestnino. Poudarek novega ročnega evidentiranja je na aplikaciji Toll Collect in njeni uporabi v mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Še vedno pa je mogoče evidentiranje izvesti prek stacionarnega računalnika ali na 1100 novih cestninskih terminalih. Novi cestninski terminali dopolnjujejo spletno evidentiranje.

Kontrolni stebri

V prihodnje bodo kontrolni stebri na državnih cestah preverjali, ali se plačevanje obvezne cestnine upošteva. Kontrolni stebri dopolnjujejo mobilne kontrole Zveznega urada za tovorni promet (BAG). Na državnih cestah ne bo kontrolnih mostov. Kontrolni stebri imajo s tehničnega vidika podobne funkcije kot kontrolni mostovi, nameščeni na avtocestah. Okoli 600 kontrolnih stebrov, ki so visoki štiri metre in označeni modro/zeleno, preverja, ali je za mimovozeča vozila obvezno plačilo cestnine in ali je bila pristojbina plačana v skladu s predpisi.

Fotografija je na voljo za uredniško uporabo: Državni sekretar Steffen Bilger

Kontakt

Veselimo se vašega klica ali e-poštnega sporočila.

Tiskovni urad

Vaše kontaktne osebe

Več priporočil