Od 1. januarja 2019 obvezna navedba težnostnega razreda


Roka na napravi OBU nastavlja težnostni razred in razred osi. Oba podatka sta vidna na zaslonu naprave OBU.
Berlin,

Od 1. januarja 2019 veljajo v Nemčiji nove tarife za cestnino za tovorna vozila. V skladu z nedavno sprejeto 5. spremembo Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah je težnostni razred parameter za obračun višine cestnine. V prihodnje bo cestninska stopnja na kilometer sestavljena iz treh deležev cestninske stopnje: iz stroškov za infrastrukturo glede na težnostni razred vozil ali skupin vozil z obvezno cestnino, stroškov za onesnaževanje zraka glede na emisijski razred in stroškov za obremenjevanje okolja s hrupom v višini 0,002 evra na kilometer.

Težnostni razredi so že od poletja 2018 vidni v napravah v vozilih (OBU). Od 1. januarja 2019 imajo vozniki tovornih vozil v okviru obveznosti sodelovanja nalogo pravilno nastaviti težnostni razred. Glede na maso se vozilo uvrsti v enega od naslednjih težnostnih razredov: več kot/enako 7,5–11,99 tone dovoljene skupne mase, več kot/enako 12–18 ton dovoljene skupne mase in več kot 18 ton dovoljene skupne mase. Pri največji dovoljeni skupni masi nad 18 ton se dodatno razlikujejo glede na to, ali ima vozilo do 3 osi ali 4 ali več osi, ki jih je voznik tovornega vozila navedel v napravi v vozilu. Pri vozilih ali skupinah vozil do 18 ton dovoljene skupne mase je nastavitev števila osi prav tako možna. Za motorna vozila z največjo dovoljeno skupno maso pod 7,5 tone plačilo cestnine ni obvezno.

Za določanje največje dovoljene skupne mase skupin vozil se z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštevajo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata.

Kontakt

Veselimo se vašega klica ali e-poštnega sporočila.

Tiskovni urad

Vaše kontaktne osebe

Več priporočil