Cestnina za tovorna vozila v Nemčiji: sprememba tarife je uspešno uvedena

Berlin,

Od včeraj ob 00:00 veljajo v Nemčiji nove cestninske tarife za motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od 7,5 tone. Cestninska stopnja na kilometer je sestavljena iz treh deležev cestninske stopnje: iz stroškov za infrastrukturo glede na težnostni razred vozila ali skupine vozil z obvezno cestnino, stroškov za onesnaževanje zraka glede na emisijski razred in stroškov za obremenjevanje okolja s hrupom v višini 0,002 evra na kilometer.

Odslej morajo vozniki tovornih vozil v okviru obveznosti sodelovanja pravilno nastaviti težnostni razred. Glede na maso se vozilo uvrsti v enega od naslednjih težnostnih razredov: več kot/enako 7,5–11,99 tone dovoljene skupne mase, več kot/enako 12–18 ton dovoljene skupne mase in več kot 18 ton dovoljene skupne mase. Pri največji dovoljeni skupni masi nad 18 ton se dodatno razlikujejo glede na to, ali ima vozilo do 3 osi ali več kot 4 osi, ki jih je voznik tovornega vozila navedel v napravi v vozilu. Pri vozilih ali skupinah vozil do 18 ton dovoljene skupne mase je nastavitev števila osi prostovoljna.

Za določanje največje dovoljene skupne mase skupin vozil se z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštevajo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata.

Cestnine za tovorna vozila ni treba plačati električnim tovornim vozilom in do konca leta 2020 tovornim vozilom na zemeljski plin.

Nove tarife so bile vnesene v cestninski sistem v tednih pred božičem. Ročno – prek aplikacije, računalnika ali terminala – se lahko stranke že evidentirajo en dan prej.

Cestninske tarife so določene v Zakonu o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) in temeljijo na rezultatih izvedenskega mnenja o stroških infrastrukture, ki je bilo objavljeno na začetku leta 2018.

Kontakt

Veselimo se vašega klica ali e-poštnega sporočila.

Tiskovni urad

Vaše kontaktne osebe

Več priporočil