Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Cestnina za tovorna vozila v Nemčiji: sprememba tarife je uspešno uvedena

Berlin, 2. 1. 2019

Od včeraj ob 00:00 veljajo v Nemčiji nove cestninske tarife za motorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno skupno maso od 7,5 tone. Cestninska stopnja na kilometer je sestavljena iz treh deležev cestninske stopnje: iz stroškov za infrastrukturo glede na težnostni razred vozila ali skupine vozil z obvezno cestnino, stroškov za onesnaževanje zraka glede na emisijski razred in stroškov za obremenjevanje okolja s hrupom v višini 0,002 evra na kilometer.

Odslej morajo vozniki tovornih vozil v okviru obveznosti sodelovanja pravilno nastaviti težnostni razred. Glede na maso se vozilo uvrsti v enega od naslednjih težnostnih razredov: več kot/enako 7,5–11,99 tone dovoljene skupne mase, več kot/enako 12–18 ton dovoljene skupne mase in več kot 18 ton dovoljene skupne mase. Pri največji dovoljeni skupni masi nad 18 ton se dodatno razlikujejo glede na to, ali ima vozilo do 3 osi ali več kot 4 osi, ki jih je voznik tovornega vozila navedel v napravi v vozilu. Pri vozilih ali skupinah vozil do 18 ton dovoljene skupne mase je nastavitev števila osi prostovoljna.

Za določanje največje dovoljene skupne mase skupin vozil se z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštevajo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata.

Cestnine za tovorna vozila ni treba plačati električnim tovornim vozilom in do konca leta 2020 tovornim vozilom na zemeljski plin.

Nove tarife so bile vnesene v cestninski sistem v tednih pred božičem. Ročno – prek aplikacije, računalnika ali terminala – se lahko stranke že evidentirajo en dan prej.

Cestninske tarife so določene v Zakonu o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) in temeljijo na rezultatih izvedenskega mnenja o stroških infrastrukture, ki je bilo objavljeno na začetku leta 2018.

Kontakt

Tiskovni urad

Telefon: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603