Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

  • Za klice iz Nemčije:
  • 0800 222 26 28 *
  • Za klice zunaj Nemčije:
  • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Nastavitev novega težnostnega razreda in razreda osi v napravi OBU.


Naprava OBU, na zaslonu katere sta prikazana razred osi in težnostni razred

Berlin, 21. 1. 2019

Od 1. januarja 2019 veljajo v Nemčiji nove tarife za cestnino za tovorna vozila. Pri tem je parameter za obračun cestnine med drugim tudi težnostni razred.

Vozniki tovornih vozil morajo biti izjemno pozorni, da je težnostni razred pravilno nastavljen. Zlasti pri vozilih, ki so registrirana z dovoljeno skupno maso 18 ton, je od januarja 2019 potrebna večja pozornost. Za vozila, registrirana z dovoljeno skupno maso 18 ton, je točno ta vrednost shranjena v napravi OBU. Če tovorno vozilo nato vozi s priklopnikom, je treba nastavljeno maso prilagoditi v napravi OBU. Prikazano bo „> 18 t“. Poleg tega je treba v napravi OBU navesti število osi; izbirate lahko med možnostma „do 3“ ali „4 in več“ osi.

Osnova za nastavitev v napravi OBU je vedno dovoljena skupna masa, navedena v dokumentih vozila. Za določanje največje dovoljene skupne mase skupin vozil se z odstopanjem od pravilnika o registraciji za vključitev v cestni promet največje dovoljene skupne mase posameznih vozil seštevajo. Vertikalna obremenitev vlečne sklopke in vertikalna obremenitev sedla se ne upoštevata.

Vozniki ni podjetniki morajo biti pozorni na pravilno navedbo težnostnega razreda. Kdor cestnine namerno ali iz malomarnosti ne plača v skladu s predpisi, naredi prekršek, ki se lahko kaznuje z visoko globo (1. odstavek 10. člena BFStrMG, številka 1).

Cestninska stopnja na kilometer je sestavljena iz treh deležev cestninske stopnje: iz stroškov za infrastrukturo glede na težnostni razred vozil ali skupin vozil z obvezno cestnino, stroškov za onesnaževanje zraka glede na emisijski razred in stroškov za obremenjevanje okolja s hrupom v višini 0,002 evra na kilometer.

Glede na maso se vozilo uvrsti v enega od naslednjih težnostnih razredov: več kot/enako 7,5–11,99 tone dovoljene skupne mase, več kot/enako 12–18 ton dovoljene skupne mase in več kot 18 ton dovoljene skupne mase. Za vozila z največjo dovoljeno skupno maso nad 18 ton je dodatno treba navesti število osi.

Pravna podlaga za uvedbo nove tarife in navedbe glede na težnostni razred in osi je 5. sprememba Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah z dne 4. decembra 2018.

Kontakt

Tiskovni urad

Telefon: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Vaše kontaktne osebe


Portret: Martin Rickmann, vodja komunikacije, Toll Collect GmbH

Vodja komunikacije
Martin Rickmann
Tel.: +49 30 74077-2400
Faks: +49 30 74077-2221
E-poštni naslov


Portret: Claudia Steen, predstavnica za medije, Toll Collect GmbH

Predstavnica za medije
Claudia Steen
Tel.: +49 30 74077-2200
Faks: +49 30 74077-2211
E-poštni naslov

Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603